Gastronomické prevádzky i ubytovacie zariadenia a hotely neustále bojujú s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a vysokou mierou fluktuácie. Voľných pracovných ponúk v oblasti HoReCa je pomerne veľa, takže zamestnanci často prácu striedajú, skúšajú nové miesta a možné lepšie platové ohodnotenia.

 

dual uvod skola vyhody gastro

 

Stredné odborné školy, ktoré vychovávajú a vyučujú budúcich kuchárov, čašníkov, hotelierov, recepčných, cukrárov a pekárov umiestňujú svojich študentov do reálnych prevádzok, kde si môžu vyskúšať rôzne pracovné zaradenia a zamerania. Láka ich však prax v zahraničí a pokiaľ to škola umožňuje, zúčastnia sa praxe radšej tam.

Východiskom by mohol byť systém duálneho vzdelávania, ktorý môže gastro prevádzkam a hotelovým zariadeniam vykryť absentujúcich pracovníkov. Cieľom duálneho vzdelávania je študenta teoreticky a prakticky pripraviť tak, aby po skončení strednej školy pôsobil ako profesionál vo svojom odbore s absolvovanými niekoľkoročnými skúsenosťami v konkrétnom zariadení služieb.

 

dual 1 skola vyhody gastro

 

Výhody duálneho vzdelávania spočívajú v získaní pracovných návykov žiaka už počas školy, jeho zvýšenej hodnote na trhu práce, začlenení sa do pracovného kolektívu svojho budúceho zamestnávateľa, skrátenie fázy adaptácie pri nástupe do pracovného pomeru, kde už je absolvent zorientovaný, so zažitými pracovnými návykmi. Za svoju prácu žiak dostáva štipendium a za produktívnu prácu môže byť platený extra bez obmedzenia výšky odmeny. Žiaka je možné brigádnicky zamestnávať aj počas prázdnin.

 

dual 4 skola vyhody gastro

 

Ďalšie výhody duálneho vzdelávania spočívajú vo využívaní a získaných zručnostiach v reálnych podmienkach zamestnávateľa, pri najnovších technológiách, zariadeniach, materiáloch a pracovných postupoch. Žiak má istotu práce po ukončení strednej školy a nie je vylúčené jeho ďalšie štúdium na vysokej škole s podporou zamestnávateľa.

 

dual 3 skola vyhody gastro

 

Pre zamestnávateľov je duálne vzdelávanie príležitosťou, ako si vychovať svojich budúcich zamestnancov s požadovanými návykmi, výkonmi a celkovým pracovným nastavením. Malé a stredné firmy môžu dokonca dostať príspevok pri otváraní učebných miest na každého žiaka vo výške 1000 Eur. Daňové benefity pre firmy zapojené do duálneho vzdelávania zostávajú nezmenené.

 

dual 2 skola vyhody gastro

 

V súčasnom období je do duálneho vzdelávania zapojených približne 4 tisíc žiakov, 100 škôl a desiatky zamestnávateľov. Všetky podrobnosti o duálnom vzdelávaní z pohľadu zamestnávateľa, školy i uchádzača o duálne vzdelávanie nájdete v Zákone o odbornom vzdelávaní č. 61/2015 Z.z.

Text: Petra Adamcová

 

Prečítajte si tiež: Hotelové reťazce sa svojou značkou zaručujú za kvalitu

hotelove siete carlton retazce svetove