Kalendár Top horeca 2023

V kalendári Top horeca 2023 sa prezentujú hotely, ubytovacie zariadenia, prevádzkovatelia reštaurácií, kaviarní i ostatní zástupcovia gastrosektora či prevádzkovatelia služieb cestovného ruchu. Klienti a čitatelia v ňom nájdu kompletné informácie o aktuálne organizovaných veľtrhoch a výstavách. Kontakty na hotelierov, prevádzkovateľov služieb, firmy pôsobiace v gatrosektore i dodávateľov sú samozrejmosťou.

Kalendárium v publikácii je trojjazyčné s prehľadným štvormesačným kalendáriom na jednej stránke. Rozdelenie kalendára je koncipované na 60 stranách a 30 listoch, v riadkovom usporiadaní konkrétneho týždňa. To umožňuje osvedčené a praktické zapisovanie poznámok a informácií.

Viac informácií: www.eshop.mediast.sk

loader