Počas Jarného stretnutia hotelierov v Senci sa stretla Hodnotiaca komisia, ktorej členovia individuálne udelili hodnotenia jednotlivým nominovaným členom súťaže. Podľa počtu bodov napokon komisia zostavila poradie kandidátov.

 

blişim sektörü insan kaynakları

 

 

Hodnotila sa osobnosť hoteliera, jeho profesijné schopnosti a vedomosti, pričom boli v menšej miere zohľadnené i ekonomické výsledky zariadenia, kde pôsobí. Členovia komisie individuálne posudzovali morálny a etický kredit nominovaných. Podľa počtu bodov napokon komisia zostavila poradie kandidátov.

 

Finalistami súťaže sa stali:

 

Tiago Viganó - Hotel Elizabeth v Trenčíne

 

t vigano

 

Jaroslav Kubaľa - Hotel FIS Jasná

 

jaroslav kubala

 

Jiří Kotulán - Hotel NH Bratislava Gate One 

 

jiri kotulan

 

 

O výsledku súťaže rozhodne odborná i laická verejnosť online hlasovaním, ktoré bude spustené v júni. Hlasovať bude možné len na webovej stránke www.hotelierroka.sk

 

V októbri spoznáme víťaza súťaže HOTELIER ROKA 2018, ktorý bude ocenený na Jesennom stretnutí hotelierov a HORECA konferencii. 

 

Zdroj: ZHR SR

Pripravila: A. Kubicová

Foto: Nyborghts - ilustračné, ZHR SR