16. 12. 2014

Z dlouhodobého monitoringu vyplývá, že naprostá většina ubytovacích zařízení nefunguje z hlediska maximalizace zisku zcela efektivně. Nemají optimalizovaný provoz a ročně tím přicházejí o desítky a stovky tisíc korun. Týká se to těch menších zařízení. Větší často přicházejí i o miliony korun ročně. Ač se tomu na první pohled nechce věřit, je tomu bohužel opravdu tak.

 

Základní otázka zní, co vlastně takový optimalizovaný provoz představuje. Stručně řečeno, lze říci, že představuje dosažení co nejlepšího hospodářského výsledku na dlouhodobé bázi. V rámci samotného budování optimálního provozu je třeba předem nadefinovat a mít průběžně na paměti samotnou koncepci ubytovacího zařízení, vybalancování designu a nákladů na údržbu, stejně tak jako výběr vhodných vybavovacích předmětů.

 

optimalizace 1

 

Dlouhodobý základ je důležitý
Optimálně fungující ubytovací zařízení má teda minimální náklady a maximální tržby na dlouhodobé bázi. Dlouhodobost je v tomto směru velmi důležitá, neboť na krátkodobé bázi a za každou cenu umí snížit náklady každý. Necitlivým zásahem do oblasti prodeje či do oblasti nákladů je možno ubytovací zařízení velmi snadno poškodit a zkazit mu pověst na dlouhou dobu. A přestože se okamžitý přínos může jevit jakožto ideální, z dlouhodobého hlediska tomu tak rozhodně není. Příkladem může být například necitlivé zdražení služeb, či naopak jejich přehnané zlevnění. Stejně se může projevit i dopad úspor nákladů na úkor úrovně kvality či rozsahu služeb poskytovaných zákazníkům.

 

optimalizace 2

 

Pomůže součinnost s externím subjektem
Optimalizace provozu představuje nezatížené a zcela nezávislé posouzení jednotlivých klíčových parametrů a procesů ubytovacího zařízení. V praxi to znamená plně se oprostit od tolik všem známé rutiny a provozní slepoty, která je pro každého člověka zcela přirozená. Ideální je optimalizaci provádět v součinnosti s externím subjektem, který není ovlivněn rutinními procesy a zatížen zmíněnou provozní slepotou. Celý proces je žádoucí realizovat proaktivně a nikoli pouze reaktivně. Znamená to uvědomit si na základě průběžného sledování situace na trhu nové aktuální trendy a předvídat budoucí vývoj. Na základě toho modifikovat provoz tak, aby i v budoucnu fungoval co nejefektivněji. Nelze pouze pasivně staticky vyčkávat, co se bude dít a co to s sebou přinese. Nelze na vzniklé situace reagovat jen v pudu sebezáchovy. A právě tímto prvkem se odlišují obchodně úspěšné koncepty.

 

optimalizace 3

 

Celý článek si můžete přečíst v magazínu Top hotelnictví

 

text: Jaroslav Vaculka

foto: Hotel Kong Arthur, Lindner Hotels a Resorts, Hotelbar Le Vieux Rivage Terrasse