Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo bojuje s druhou najvyššou fluktuáciou na Slovensku. Za posledný rok vymenila prácu až tretina zamestnancov Analýza najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk každý rok odhaľuje, v akom odvetví pracujú „najprelietavejší“ zamestnanci. V roku 2019 sa na popredných priečkach umiestnil aj cestovný ruch.

 

profesia čašník

 

Viac ako tretina. Toľko zamestnancov v odvetví cestovný ruch, gastro a hotelierstvo zmenilo svoje zamestnanie za posledný rok aspoň jedenkrát. V porovnaní naprieč celým hospodárstvom ide o nadpriemernú fluktuáciu. Kým celkové štatistiky portálu Profesia.sk vyčíslili mieru fluktuácie okolo 30 percent, v prípade tohto sektora išlo až o 36,8 percenta. Menej lojálnych pracovníkov sme na Slovensku v roku 2019 podľa najväčšieho pracovného portálu videli iba v odvetví prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Môžu si viac vyberať

Od 1. januára do 20. novembra bolo na Profesia.sk uverejnených takmer 12-tisíc pracovných ponúk v cestovnom ruchu. Napriek tomu, že z hľadiska počtu pracovných inzerátov sa nenachádza ani v TOP 10 sektorov, môžeme povedať, že ako jedno z mála ešte stále rastie. V roku 2013 zverejnili zamestnávatelia, ktorí pôsobia v tomto odvetví, presne 5 406 pracovných ponúk. Od tohto roka sa situácia výrazne zmenila. Počet ponúk rástol každý rok. Vlani došlo k absolútnemu rekordu, keď pracovný portál evidoval až 13 517 inzerátov. Čísla z tohto roka pritom môžu vlaňajšok stále prekonať.

Priaznivá situácia z hľadiska väčšieho počtu pracovných príležitostí má vplyv na nároky uchádzačov. Zvyšujú sa. V posledných rokoch sme tak mohli sledovať, že na trhu práce boli vo výhode práve zamestnanci. Ich východisková situácia bola omnoho lepšia ako pár rokov dozadu. Bod zlomu nastáva až teraz, keď už počet pracovných príležitostí v mnohých odvetviach naopak klesá. Cestovný ruch však recesia zdá sa nezasiahla. Počet ponúk rastie naďalej. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je v tomto sektore oproti iným vyššia fluktuácia. Zmena práce je pre zamestnancov stále pomerne jednoduchá. Ak je pracovník nespokojný, má na výber veľa možností, kam ísť ďalej.

 

profesia pekár

 

Kto sa zaujíma o hotelierstvo? Štatistiky z databázy životopisov na Profesia.sk ukazujú, kto sa zaujíma o cestovný ruch, gastro a hotelierstvo najviac. Toto odvetvie patrí medzi obľúbené najmä pre uchádzačov vo veku od 15 do 24 rokov. Táto veková skupina považuje sektor za druhý najatraktívnejší, hneď po administratíve.

Čísla starších uchádzačov už takéto atraktívne nie sú. V tomto sektore sa ukazuje, že čím sú ľudia starší, tým ich záujem o toto odvetvie upadá. Kým záujem o prácu tu hlási tretina ľudí do 24 rokov, pri uchádzačoch od 35 do 44 rokov je to už iba 13 percent. Pre zamestnávateľov tak môže byť výzva udržať záujem ľudí nad 25 rokov.

Spoznať potreby svojich ľudí a prispôsobiť sa im

Na to, aby firmy znižovali záujem zamestnancov o ponuky iných zamestnávateľov, sa musia starať o ich potreby. Východiskom je zlepšovanie pracovného prostredia. Portál Platy.sk sleduje priemerné mzdy a taktiež vývoj zamestnaneckých benefitov. Z jeho štatistík vyplýva, že aktuálne je na Slovensku približne 23 percent zamestnancov, ktorí nemajú k dispozícii žiaden benefit. Keď sa pozrieme na čísla z odvetvia cestovný ruch, gastro a hotelierstvo môžeme vidieť, že ponuka výhod je tu podpriemerná. Viac ako tretina, teda 36 percent ľudí, nemá k dispozícii pracovný benefit.

 

profesia recepčná

 

Nefinančné benefity sú pritom jeden zo spôsobov, ako zvýšiť lojalitu zamestnancov. Vo väčšine prípadov ide o lacnejšiu možnosť, ako je plošné zvyšovanie platov. Pre niektoré firmy by mzdové navýšenie nemuselo byť z hľadiska nákladov prijateľné. Nie každý benefit však automaticky prináša sľubovaný úspech. Pre firmy je potrebné tieto výhody nielen prispôsobiť potrebám zamestnancov, ale zároveň aj ponuke konkurencie. Firmy by pri týchto rozhodnutiach nemali podceňovať silu dát. Spoločnosť Profesia spolupracuje so zamestnávateľmi už niekoľko rokov a dodáva im informácie z trhu práce. Analýza na mieru dokáže zamestnávateľom pomôcť nielen pri náboroch nových ľudí, ale aj pri zvyšovaní lojálnosti súčasnej pracovnej sily.

Viac informácií: www.profesia.sk