Sme firma s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti pravidelného zberu biologicky rozložiteľného odpadu na celom Slovensku. Riešenia, ktoré ponúkame, chránia životné prostredie.

Pomáhame pri plnení zákonných povinností a odbremeňujeme zákazníkov od starostí spojených s likvidáciou kuchynského odpadu. Pri spolupráci si zakladáme na dobrej komunikácii so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Ak chcete získať spoľahlivého partnera, u nás ste na správnom mieste.

 

Našim cieľom je realizovať trvalo udržateľný rozvoj odpadového hospodárstva, pomáhať zákazníkom správne evidovať a triediť kuchynský, reštauračný a potravinový odpad. Zároveň im pomáhame prispievať do ekologického systému zhodnocovania použitých jedlých olejov a biologicky rozložiteľných odpadov. Kontaktujú nás obce, mestá, stravovacie zariadenia, výrobné závody, obchodné reťazce a iní. Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na celom Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako 10 000 ton odpadu.

 

espik kuchynsky odpad 2

 

Služby, ktoré ponúkame:

  • Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (BRKO)
  • Zber a likvidácia potravín po záruke a potravinových výrobkov
  • Zber použitých jedlých olejov a tukov
  • Čistenie lapačov tukov
  • Evidencia odpadov
  • Daňová výhoda

Zber a likvidácia BRKO

Zber je zabezpečený na základe rámcových zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy. Pravidelný vývoz odpadu prebieha podľa stanovenej frekvencie vývozu. Na zber biologicky rozložiteľného odpadu poskytujeme vlastné, čisté, dezinfikované a označené zberné nádoby zodpovedajúce platným právnym predpisom. Zber a likvidáciu odpadu realizujeme zo stravovacích zariadení, obcí, miest, výrobných závodov, obchodných reťazcov a iných prevádzok. Jednoducho zo všadiaľ, kde vzniká kuchynský, reštauračný a potravinový odpad.

 

espik vývoz kuchynského odpadu espik vývoz

 

Zber použitých jedlých olejov a tukov

Pri zbere použitých jedlých olejov a tukov odmeňujeme zákazníkov produktami z katalógu odmien. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v online katalógu na www.prepalenyolej.sk.

 

espik použité oleje

 

Čistenie lapačov tukov a iné

Svoje služby sme rozšírili aj o možnosť čistenia lapača tukov z prevádzok, čistenie septikov, kanalizácie a podobne. Viac informácii nájdete na www.lapactuku.sk.

Evidencia odpadov

Vzhľadom na to, že byrokratická záťaž slovenských podnikateľov medziročne vzrastá, úspešne sa nám podarilo aplikovať systémové riešenia a prevziať vedenie evidencie odpadov za našich zákazníkov. Vďaka evidencii na www.evidenciaodpadov.sk nemusia riešiť zdĺhavú administratívu a ušetrený čas môžu zmysluplne investovať do rozvoja svojho podnikania alebo sa len jednoducho venovať viac záľubám či rodine.

Daňová výhoda

V prípade, že prevádzkam ostal vyradený potravinový tovar, výrobky a zásoby po dátume spotreby, aj v tomto prípade máme riešenie. Zabezpečíme likvidáciu podľa platnej legislatívy a zákona, vystavíme daňový doklad (faktúru), ktorú si môže daňovník/prevádzka oficiálne zaevidovať do daňových nákladov na bezproblémové preukázanie daňovému úradu.

 

espik 1

 

Prečo si vybrať nás? Spĺňame prísne európske normy, sme držiteľmi certifikátov:

  • Certifikát manažérstva kvality ISO 9001
  • Certifikát riadenia environmentu ISO 14001
  • Medzinárodný certifikát ISCC EU udržateľnosti na preukázanie dodržiavania RED a FQD

Zároveň sme členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera skončí v bioplynových staniciach, preto pri nami vyzbieranom kuchynskom a potravinovom odpade si môžete byť istí, že bude riadne spracovaný a druhotne zhodnotený. Pomáhame chrániť životné prostredie. Chráňte ho s nami.

Viac informácií: www.espik.sk