1. februára 2021 oznámil na tlačovej konferencii Minister práce SR Milan Krajniak a Minister financií SR Eduard Heger rozšírenie a navýšenie príspevku na udržanie zamestnanosti. Príspevok za obdobie od začiatku roku 2021 dostanú zamestnávatelia i samostatne zárobkovo činné osoby. Poskytovanie príspevkov je zatiaľ naplánované do konca júna tohto roku. Celkové výdavky na realizovanie projektu "udržanie zamestnanosti" sa majú zvýšiť takmer o 285 miliónov Eur, konkrétne na celkovú výšku 1,67 miliardy Eur.

 

pomoc hotelom prispevok februar 2021

 

Konkrétne pokyny:

  • za január a ďalšie mesiace bude zamestnávateľ môcť čerpať príspevok aj na zamestnancov prijatých po 2. 9. 2020 až do 1. 2. 2021
  • za mesiac február (a následne aj ďalšie mesiace) sa navyšuje príspevok pre SZČO na max. 870 EUR, a pre zamestnávateľov až na 100% CCP (celkovej ceny práce) zamestnanca do výšky 1082 EUR
  • príspevok bude odstupňovaný po 10% a to v rozpätí od 20 % do 80%
  • s týmto navýšením nebude potrebné podpisovať nové dodatky, bude to jednostranný úkon zo strany príslušného úradu práce

Opatrenia č. 1, č. 3A, č. 3B

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

Opatrenie č. 2 a č.3B

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € navýšením paušálneho príspevku na 360 €. Odporúča sa však, aby sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci opatrenia 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €. Minister financií zároveň ohlásilo prípravu zmeny pomoci s nájmom, ktorá sa pretransformuje na pomoc s fixnými nákladmi, pričom pri tejto pomoci získa vyplatenú podporu priamo podnikateľ. Podrobnosti ešte nie sú známe, budú zverejnené neskôr.

V uplynulých týždňoch a dňoch predložilo vedenie AHRS viacero požiadaviek na úpravu existujúcich schém pomoci. Jednou z týchto požiadaviek bolo aj navýšenie príspevku na udržanie zamestnanosti, s ktorým oslovili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vypracovali a poukázali na aktuálne dopady pandémie na odvetvie a prezentovali dôvody a dopady aj prostredníctvom zamestnávateľských zväzov na Ekonomickom krízovom štábe. Ohlásené zmeny sú naplnením požiadaviek AHRS, minimálne v rozsahu navýšenia na 100% CPP a možnosti čerpať príspevok aj na zamestnancov prijatých od 2. 9. 2020. Tieto návrhy bude schvaľovať vláda na svojom najbližšom zasadnutí.

Zdroj informácií: AHRS, Ministerstvo financií SR, MPSVaR SR