MEDIA/ST, s. r. o., publishing house

Moyzesova 35

010 01 Žilina

IČO: 36380849

IČ DPH: SK2020102568

 

RIADITEĽKA:

Antónia Franeková

E-mail: franekova@mediast.sk

 

SEKRETARIÁT:

E-mail: sekretariat@mediast.sk Tel.: + 421 41 564 03 70

 

www.tophoreca.sk:

Marcela Vachová
obchodná riaditeľka pre on-line
E-mail: vachova@mediast.sk   Tel.: + 421 903 595 142 

Lýdia Kováčová
obchodná manažérka pre on-line
E-mail: kovacova@mediast.sk

Lenka Drgoncová
redaktorka webovej stránky
E-mail: lenkadrgoncova10@gmail.com

Lenka Drgoncová
administrácia webovej stránky
E-mail: lenkadrgoncova10@gmail.com

MAGAZÍN TOP HOTELIERSTVO/HOTELNICTVÍ

Alena Reháková

šéfredaktorka

E-mail: rehakova@mediast.sk Tel.: +421 907 845 642

 

REDAKCIA:
Ján Krajč, Anna Salvová, Sláva Štefancová, Branislav Koscelník, Pavla Apostolaki

 

ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

Jana Rutrich Zamboriová
Iveta Pupišová
Radka Telyčková
Jaroslav Vaculka
Milan Pavelka
Martin Hrabec
Samuel Chlpek
Radka Lachová
Rastislav Šuták
Dominika Lukášová
Michal Hájský
Jiří Boháč

Texty uverejnené na www.tophoreca.sk sú chránené autorským právom,  preto je ich kopírovanie a ďalšie zverejňovanie bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľstva MEDIA/ST, s.r.o. zakázané. V prípade záujmu o využitie textov kontaktuje redaktorku webovej stránky.

MEDIA/ST, s.r.o. nezodpovedá za obsah vložený používateľmi stránky. V prípade podozrenia na porušovanie podmienok kontaktujte redaktorku www.tophoreca.sk

INZERTNÉ ODDELENIE:


obchodní manažéri:

Alena Reháková
Andrea Sopčiaková
Adriana Margulová
Matej Lamoš
Eva Kuzmová
Alena Pačková
Daniela Ruschová
Alica Majerová
Jana Brenwasserová
Vladimír Vajda

E-mail: priezvisko@mediast.sk