MEDIA/ST, s. r. o., publishing house

Moyzesova 35

010 01 Žilina

IČO: 36380849

IČ DPH: SK2020102568

 

RIADITEĽKA:

Antónia Franeková

E-mail: franekova@mediast.sk

SEKRETARIÁT:

E-mail: sekretariat@mediast.sk

Tel.: 421 41 564 03 70

 

www.tophoreca.sk:

Jana Belicová
E-mail:
 marketing@mediast.sk

Anna Kubicová

E-mail: kubicova@mediast.sk


ŠÉFREDAKTORKA:

Alena Reháková

E-mail: rehakova@mediast.sk

Tel.: 00421 907 845 642

 

REDAKCIA:
Ján Krajč, Anna Salvová, Sláva Štefancová, Branislav Koscelník

 

ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

Jana Rutrich Zamboriová
Iveta Pupišová
Radka Telyčková
Jaroslav Vaculka
Milan Pavelka
Martin Hrabec
Samuel Chlpek
Radka Lachová

Texty uverejnené na www.tophoreca.sk sú chránené autorským právom,  preto je ich kopírovanie a ďalšie zverejňovanie bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľstva MEDIA/ST, s.r.o. zakázané. V prípade záujmu o využitie textov kontaktuje šéfredaktorku.

MEDIA/ST, s.r.o. nezodpovedá za obsah vložený používateľmi stránky. V prípade podozrenia na porušovanie podmienok kontaktujte redakciu.

INZERTNÉ ODDELENIE:

www.tophoreca.sk:

Marcela Vachová
obchodná riaditeľka pre on-line
obchod@mediast.sk

Lýdia Kováčová
obchodná manažérka pre on-line
obchod1@mediast.sk

 

Magazín Top Hotelierstvo/Hotelnictví:
obchodní manažéri:

Alena Reháková
Andrea Sopčiaková
Adriana Margulová
Matej Lamoš
Anna Kubicová
Alžbeta Dubanová
Jana Belicová
Eva Kuzmová
Alena Pačková
Silvia Sulovcová

E-mail: priezvisko@mediast.sk