MEDIA/ST, s. r. o., publishing house

Moyzesova 35

010 01 Žilina

IČO: 36380849

IČ DPH: SK2020102568

 

RIADITEĽKA:

Antónia Franeková

E-mail: franekova@mediast.sk

 

SEKRETARIÁT:

E-mail: sekretariat@mediast.sk

Tel.: 421 41 564 03 70

 

www.tophoreca.sk:

Lenka Drgoncová
redaktorka webovej stránky
E-mail: lenkadrgoncova10@gmail.com

Jana Belicová
administrácia webovej stránky
E-mail: marketing@mediast.sk

Anna Kubicová
redaktorka, administrácia webovej stránky
E-mail: kubicova@mediast.sk

Marcela Vachová
obchodná riaditeľka pre on-line
E-mail: obchod@mediast.sk

Lýdia Kováčová
obchodná manažérka pre on-line

E-mail: obchod1@mediast.sk


MAGAZÍN TOP HOTELIERSTVO/HOTELNICTVÍ

Alena Reháková

šéfredaktorka

E-mail: rehakova@mediast.sk

Tel.: 00421 907 845 642

 

REDAKCIA:
Ján Krajč, Anna Salvová, Sláva Štefancová, Branislav Koscelník

 

ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

Jana Rutrich Zamboriová
Iveta Pupišová
Radka Telyčková
Jaroslav Vaculka
Milan Pavelka
Martin Hrabec
Samuel Chlpek
Radka Lachová
Rastislav Šuták
Dominika Lukášová
Michal Hájský
Jiří Boháč

Texty uverejnené na www.tophoreca.sk sú chránené autorským právom,  preto je ich kopírovanie a ďalšie zverejňovanie bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľstva MEDIA/ST, s.r.o. zakázané. V prípade záujmu o využitie textov kontaktuje redaktorku webovej stránky.

MEDIA/ST, s.r.o. nezodpovedá za obsah vložený používateľmi stránky. V prípade podozrenia na porušovanie podmienok kontaktujte redaktorku www.tophoreca.sk

INZERTNÉ ODDELENIE:


obchodní manažéri:

Alena Reháková
Andrea Sopčiaková
Adriana Margulová
Matej Lamoš
Anna Kubicová
Alžbeta Dubanová
Jana Belicová
Eva Kuzmová
Alena Pačková
Silvia Sulovcová

E-mail: priezvisko@mediast.sk