16.11.2016

Zväz hotelov a reštaurácií SR každoročne udeľuje titul Hotelier roka. Súťaž prebieha formou hlasovania. Uzávierka prihlášok je 31.januára 2017.Hotel header

Nominovať môže ktokoľvek - zamestnanci, hostia, dodávatelia či kolegovia prostredníctvom vyplneného formulára. Do súťaže sa môže prihlásiť každý manažér prevádzky hotela, reštaurácie a penziónu, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá:

-odovzdá výsledky za prevádzku, ktorú riadi minimálne 2 roky
-svojou prácou dosahuje dlhodobejšie výnimočné výsledky
-má s riadiacou pozíciou manažéra prevádzky skúsenosti viac ako 5 rokov
-vykonáva svoju prácu čestne, má morálne a etické zásady
-plní si svoje záväzky voči zamestnancom, dodávateľom a štátu
-pošle prihlášku do súťaže v termíne do 31.1.2017

 

O výsledkoch bude rozhodovať odborná porota tvorená členmi predstavenstva ZHR SR, ocenení za predchádzajúce obdobie, zástupcovia garantovaných dodávateľov, zástupcovia CR na MDVaRR a zástupcovia odborných médií.Uzávierka prihlášok je 31. januára 2017. Následne prebehne kontrola prihlášok a správnosti údajov, stretnutie členov komisie s nominovanými do 30. apríla 2017 a spustenie hlasovania.

Hotelier roka 2015 Ján Svoboda (foto: ZHR SR) Hotelier roka 2014 Katarína Malová (foto: ZHR SR)IMG 3119

 

Súťaž Hotelier roka organizuje Zväz hotelov a reštaurácií SR. Jej cieľom je formovať osobnosti cestovného ruchu, dlhodobejšie so širším verejným významom, podporovať cestovný ruch aj vďaka výnimočnej práci manažérov v segmente HORECA, ako aj motivovať mladých ľudí, prinášať im vzory a zlepšovať celkovú kvalitu poskytovania služieb.Jan Svoboda Hotelier roka 2015

 

zdroj: ZHR SR
pripravili: pm,fl
foto: Cooking-culinary Art School, The National