10. 03. 2015

Best Western International zavádza novú lifestylovú hotelovú značku Vib. Nový hotelový koncept, zameraný na urbanistický štýl, technológiu a ekologickú udržateľnosť, štartuje v tomto roku v Severnej Amerike a cieli na moderného cestovateľa.

 

Best Western tak reaguje na rastúci dopyt po hoteloch v urbanistických destináciách a zmenené potreby moderných cestovateľov. Novú lifestylovú hotelovú značku Vib - skrátené zo slova „Vibrant" (angl. dynamický, pulzujúci) - predstavili na berlínskom fóre International Hotel Investment (IHIF). Prototyp Vib je atraktívnou ponukou pre medzinárodných developerov, investorov a prevádzkovateľov hotelových zariadení, pretože tieto hotely je možné stavať a prevádzkovať cenovo výhodne a sú potenciálom na dosiahnutie vyššieho obratu. Prvé hotelové projekty vzniknú v centrách niektorých severoamerických miest. V USA budú mať prototypy Vib priemerne 112 izieb s veľkosťou takmer 20 m² a reprezentovať strednú až vyššiu strednú triedu. Hotely cielia hlavne na moderných cestovateľov, ktorí majú blízky vzťah k technológiám, vyrastali s internetom a mobilnou komunikáciou, a riadia sa urbanistickým a ekologicky udržateľným životným štýlom. „Tento nový, urbanistický, hotelový koncept je dobrou možnosťou, aby sme mohli expandovať, preraziť na nové trhy a osloviť nové cieľové skupiny. Momentálne vyhodnocujeme, kedy a v akej forme zavedieme koncept a značku Vib na európskom a rakúskom trhu," povedala o plánoch Ivona Meissner, konateľka Best Western Central Europe.

 

vib

 

zdroj: Best Western Central Europe