Zväz hotelov a reštaurácií SR organizuje prestížnu súťaž Hotelier roka 2018, v rámci ktorej bude ocenená práca top hotelových manažérov. Víťaz bude vyhlásený na Jesennom stretnutí hotelierov.

 hotelier roka

 

Zväz hotelov a reštaurácií SR organizuje každý rok jedinú súťaž na Slovensku, ktorá hodnotí prácu manažérov v hoteloch. Ide o prestížne profesionálne súperenie hotelierov. Víťazom je profesionál, medzi hoteliermi všeobecne uznávaný, s morálnym a etickým kreditom. Jeho práca je výnimočná a má originálny rukopis pri vedení hotela.

Do súťaže o titul Hotelier roka postúpil každý nominovaný účastník, ktorý do 31.3. predložil informácie a dokumenty uvedené v časti kritériá súťaže. Hodnotiacu komisiu menuje prezident zväzu. Komisia následne na základe kritérií z predložených dokumentov: dosiahnuté ekonomické výsledky, recenzie prevádzky, profesijný životopis manažéra, motivačný list pridelením bodov zostaví poradie účastníkov. Prví traja účastníci postupujú podľa najvyššieho počtu bodov do finále súťaže. Víťaza súťaže určí verejné hlasovanie z 3 finalistov.

Výherca verejného hlasovania získava titul Hotelier roka. Vyhlásenie súťaže sa koná na Jesennom stretnutí hotelierov.

 

Zdroj: ZHR SR

Foto: ZHR SR, y7mko, Tourism Review