Podľa informácií, ktoré zverejnila Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, bez adekvátnej pomoci skrachuje do dvoch mesiacov takmer 47 % ubytovacích a stravovacích zariadení na Slovensku. Ďalších 44 % neprežije jar 2021.

 

kriza hotel uzatvorenie pomocstatu restauracie segment horeca uzatvorenie

 

Tieto informácie vyplynuli z aktuálneho prieskumu, ktorý realizovala AHRS v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica v čase od 26. októbra do 1. novembra 2020. Prieskumu sa zúčastnilo 135 respondentov zastupujúcich ubytovacie a stravovacie zariadenia združené v asociácii. Štruktúra zapojených respondentov kopíruje vo významnej miere štruktúru členskej základne asociácie.

Hlavné zistenia prieskumu

Podporné opatrenia, ktoré zaviedla vláda v prvej i druhej vlne korona krízy na udržanie zamestnanosti, resp. udržanie samotného podnikania, nie sú podľa respondentov prieskumu pre sektor ubytovacích a stravovacích služieb dostatočné.

  • Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že podniky zapojené do prieskumu zaznamenali počas prvej vlny korona krízy priemerný pokles zamestnanosti o 30 %. V druhej vlne hrozí v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení, súvisiacich s pandémiou COVID-19, prepustenie ďalších skoro 16,5 % zamestnancov. Ak by sa tieto zistenia vzťahovali na celý sektor ubytovacích a stravovacích služieb, tak o prácu v sektore môže prísť v tomto roku až 36 000 zamestnancov.
  • Takmer polovica všetkých respondentov očakáva pokles tržieb za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 až o 60 % a viac, z toho takmer jedna pätina ho odhaduje až na úrovni 80 %. Ďalšia tretina opýtaných očakáva prepad tohtoročných tržieb oproti tržbám minulého roka medzi 40 až 60 %. Priemerný medziročný pokles tržieb všetkých respondentov sa tak pohybuje na úrovni 57 %. Ak sa tento údaj aplikuje na celý sektor, tohtoročné tržby slovenských subjektov z ubytovacieho a reštauračného biznisu klesnú, v porovnaní s tržbami roku 2019, približne o 500 až 600 miliónov EUR.
  • Vplyvom pretrvávajúcich reštrikčných opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 odhaduje až 90 % subjektov zapojených do prieskumu, že ich podnik nedokáže prežiť viac ako 5 mesiacov, pričom takmer polovica z nich sa obáva, že skrachuje už do jedného alebo dvoch mesiacov. Alarmujúci na týchto výsledkoch je aj fakt, že tieto negatívne prognózy prezentovali najmä dlhodobo etablované podniky, ktoré prežili aj dopady ekonomickej krízy z roku 2008, totiž až 82 % týchto subjektov pôsobí na slovenskom trhu desať a viac rokov.

 

Bez dostatočne účinnej pomoci sa tak sektor ubytovacích a stravovacích služieb bude z devastačných dôsledkov korona krízy spamätávať niekoľko rokov. Okrem priameho negatívneho dopadu na zamestnanosť, odvedenú DPH a daň z príjmu, príde Slovensko aj o svoju doteraz rastúcu pozíciu v medzinárodnom cestovnom ruchu. Zahraničných turistov po zastavení korona krízy uvítajú skôr krajiny, ktoré dokázali podnikateľov a zamestnancov v tomto sektore ochrániť lepšie, napríklad Česká republika, Rakúsko, či Chorvátsko.

Ďalšou ranou pre segment cestovného ruchu je návrh zdanenia príspevku na rekreáciu. Poslanecký návrh na zdanenie príspevku na rekreáciu, ktorý odporúča schváliť Výbor NR SR pre financie a rozpočet v rámci novely zákona o dani z príjmu, spôsobí existenčný pokles domácich turistov na Slovensku. AHRS považuje tento návrh za opatrenie, ktoré domácemu cestovnému ruchu výrazne uškodí. Vyzýva preto poslancov NR SR, aby takýto návrh nepodporili. AHRS považuje návrh za zásadnú systémovú zmenu, ktorá bude znamenať výrazný pokles počtu domácich turistov nielen v budúcom, ale aj nasledujúcich rokoch. Schválenie tohto návrhu ešte viac zaťaží zamestnávateľov a výrazne stratia aj zamestnanci. Podľa najnovších informácií bol tento návrh na zasadnutí Vlády SR, ktoré sa konalo v stredu 4. novembra zamietnutý a príspevky na rekreáciu sa zdaňovať nebudú.

Viac informácií o podrobnejších výsledkoch prieskumu môžete nájsť priamo na webe AHSR.

Zo zdrojov AHRS pripravila: Petra Adamcová