Povinné zmluvné poistenie je povinné pre každého držiteľa motorového vozidla, ktoré je zapísané v evidencii vozidiel, na krytie škôd, ktoré spôsobí poistené vozidlo na živote, zdraví alebo majetku iných osôb. Existuje však viacero benefitov, vďaka ktorým môže byť poistenie výhodné aj pre poistenca.

 

poistenie pzp 5

 

Pripoistenia podľa požiadaviek

Vďaka rôznym formám pripoistenia je možné poistiť si posádku vozidla, konkrétne napríklad úrazové poistenie pre vodiča, poistenie pred živelnými udalosťami, stret so zverou, krádež batožiny alebo jej zničenie. Často využívaným je poistenie predného skla, vlastnej škody, poistenie krádeže auta a vandalizmu. Takéto krytie už okrem štandardov PZP spĺňa aj požiadavky plnohodnotného poistenia ochrany vozidla aj jeho pasažierov.

Žiadané benefity

Benefitom, ktorý sa osvedčil sú asistenčné služby. Či už na Slovensku alebo v zahraničí vám v prípade nehody alebo škodovej udalosti dokáže asistenčná služba zabezpečiť pomoc 24 hodín denne. Sprostredkuje vodičovi odťahovú službu, najbližší servis, prípadné zapožičanie náhradného vozidla. Taktiež sa môže postarať o komunikáciu s potrebnými úradmi a políciou, čo je praktické najmä v prípade škodovej udalosti v zahraničí.

 

poistenie PZP 3

 

Cena poistenia

Cena poistenia zohľadňuje viacero faktorov. Vplýva na ňu vek a bydlisko poisťovateľa, jeho doterajšie škodové alebo poistné udalosti, objem motora, počet najazdených kilometrov počas roka, trvanie vodičského oprávnenia a mnohých ďalších faktorov, napríklad či vo vozidle vozí deti a podobne. Poisťovňa vždy hradí škody v rámci limitu poistného krytia, ktorý je podrobne konkretizovaný a rozpísaný v zmluve, ktorá sa na uzatvára medzi poisteným a poisťovňou. Poistka je uzatvorená na obdobie jedného roka.

 

poistenie pzp 4

 

Poistenie online

Dnes už kvôli poistke a vyhľadaniu najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia nie je nevyhnutné osobne sa zastaviť v pobočkách poisťovní. Prostredníctvom internetu si dokážete vyhľadať po zadaní parametrov vozidla a vašich požiadaviek najvýhodnejšie poistenie. V priebehu pár minút sa môžete poistiť.

Text: Petra Adamcová