Počasie je na Slovensku zatiaľ pomerne priaznivé. V minulosti sa však domácnosti už v tomto čase vo veľkom pripravovali na príchod zimy. Za neoficiálne ukončenie jesene a začiatok zimy sa považoval 11. november, kedy podľa pranostiky prichádzal Martin na bielom koni. Prelistovala som veľa múdrych kníh, aby som sa dozvedela, čo prichádzajúca zima v minulosti pre ľudí znamenala. Ak máte chuť, začítajte sa do nasledujúcich riadkov.

 

advent uvod

 

Na poliach a roliach mali byť všetky práce do Martina ukončené. Život na dedine sa presúval do obydlí. Ženy spracovávali poľnohospodárske plodiny na uskladnenie, driapalo sa perie, tkalo, šilo i vyšívalo. Popri praktických činnostiach, pri ktorých sa za stolom stretávali často ženy všetkých generácií z celej dediny, sa rozprávalo, spievalo i zabávalo. Muži v tomto čase kontrolovali a opravovali domy a hospodárske budovy pre zvieratá na prezimovanie, pripravovali krmivo i pracovné nástroje.

 

advent farma

 

Tradícia z minulosti hovorila o tom, že v zime začína mať zlo prevahu nad dobrom. Zlo mali robiť čary stríg, podľa ktorých boli aj nazvané niektoré dni ako stridžie. Prvý stridží deň bol na Katarínu. Vtedy si slobodné dievčatá sadili do črepín čerešňové halúzky a denne ich polievali vodou z potoka, ktorú nosili v ústach. Ktorej dievčine do Štedrého večera halúzka vykvitla, mohla začať pripravovať svadbu. 4. decembra, na sviatok Barbory sa dievčatá odievali do bielej plachty a mali zahalenú tvár. Chodili po domoch a symbolicky husím perom ometali riady zavesené na stenách a kúty miestností, čím vyháňali zlo a choroby.

 

advent čerešňa

 

Lucia bola najväčším stridžím dňom. Ľudia proti zlu jedli cesnak, a potierali ním i príbytok, hospodárske zvieratá chránili voňavými bylinkami. Ženy v ten deň nesmeli vykonávať žiadnu prácu a muži museli vyrobiť tzv. Luciin stolček, na ktorom sa až do Vianoc denne musela vykonať nejaká práca. Na Tomáša, 21. decembra obchádzali príbytky mladí chlapci a nosili ľuďom vianočné oblátky, ktoré podľa tradície pripravil ich pán učiteľ. Za oblátky dostali chlapci pre učiteľa výslužku.

 

advent deti

 

Takto prežívali začiatok zimy a adventný čas naši predkovia. Dnes je to len zaujímavé rozprávanie pamätníkov alebo pútavé čítanie v knihách. Adventný čas už trávime úplne inak. Možno vás ale niečo z tradícií bude inšpirovať aj dnes. Napríklad čerešňové halúzky, ktoré možno do Vianoc vykvitnú alebo spoločné posedenie v kruhu rodiny a priateľov pri jednom stole.

Text: Petra Adamcová
Foto: Pixabay