Nielen si dobre pochutnať na jedle z reštaurácie, fast foodu, alebo z donášky, ale nezanechať po sebe množstvo plastového odpadu. Presne takto zodpovedne premýšľa stále viac ľudí. O to viac v časoch, keď nás pandémia prinútila meniť stravovacie zvyklosti a jedlo putovalo z reštaurácií a jedální zabalené v obaloch. Monika Hromadová zo spoločnosti Bionela – Vama Plus už roky propaguje kompostovateľné materiály. Tvrdí, že dnes sa ekologické obaly stávajú v reštauráciách štandardom. Sú vyrobené s prírodných materiálov - z bioplastu, celulózy, cukrovej trstiny, drevenej dyhy alebo palmového listu. Ekologické alternatívy plastov sú zdravotne nezávadné, rozložiteľné a pri ich výrobe zostáva menšia uhlíková stopa v porovnaní s plastom.

 

3

 

Aký mala dosah koronakríza na spotrebiteľské správanie? Správali sa reštaurácie, donáškové služby i konzumenti zodpovedne?

- To by som nechcela hodnotiť. Môžem iba skonštatovať, ako sa to prejavilo u nás. Niektoré prevádzky mohli preklenúť toto obdobie donáškou, ale tá nie je univerzálnou záchranou. Zaznamenali sme aj nových zákazníkov za toto obdobie, na druhej strane sú prevádzky, ktoré to neustáli a zavreli. Prichádza leto a s ním dovolenky. Mohla by to byť príležitosť pre street food stánky a prevádzky v dovolenkových oblastiach. Na druhej strane môžu klesnúť donášky orientujúce sa na stravovanie ľudí v práci. Uvidíme. Bude to zvláštne leto bez festivalov.

Stále viac podujatí prechádza na kompostovateľné riady, samosprávy dávajú stopku plastom, reštaurácie sa zaujímajú o ekologické alternatívy obalov. Začína si slovenská spoločnosť uvedomovať, z akého taniera si dá obed, prípadne z čoho pije kávu?

- Podľa toho ako to ja vnímam, je dávno ekologicky uvedomelá. Aktuálne sa mi zdá, že zaostávajú možnosti ako ekologické snahy jednotlivca dotiahnuť do konca. Mám na mysli napríklad spracovanie odpadu - v našom prípade kompostovanie, nie je také dostupné ako by malo byť a to je demotivujúce. A musím spomenúť aj zdravotné hľadisko. Veľa ľudí sa vyhýba plastovým obalom z obavy, že nie sú pri vysokých teplotách bezpečné a vhodné na styk s jedlom.

Prečo by si mal zákazník vybrať ekologický obal?

- Tesne pred zákazom používania jednorazových plastových výrobkov sa začal ešte masívnejšie hromadiť jednorazový odpad. Vieme si predstaviť kde končia všetky jednorazové rúška, rukavice, ochranné obleky. A tiež ako sa zvýšené používanie dezinfekcie, čistiacich prostriedkov prejavilo vo vodách. Takže o dôvod viac, prečo nahradiť plast ekologickými materiálmi. Plastové jednorazové obaly na jedlo sú už roky používané neopodstatnene. Môžeme využiť nádoby na opakované použitie alebo kompostovateľné obaly. Plastový jednorazový obal je ako odpad nespracovateľný. Nedá sa recyklovať, kompostovať, znovu použiť. Končí na skládke alebo v spaľovni. Zabúda sa tiež na vplyv na zdravie. Kompostovateľný obal je určite bezpečnejší.

Aká je motivácia pre reštaurácie, kaviarne, stánky s občerstvením a donášky, aby ponúkali ekologickú obalovú alternatívu?

- Nedávno to bola konkurenčná výhoda, ak prevádzka prešla na ekologické obaly. Dnes sa to stáva štandardom a vieme, že konečný zákazník vníma v akom obale má jedlo servírované. Cenovo sú kompostovateľné obaly porovnateľné a konkurencieschopné. Prevádzky majú v Bionele samozrejme veľkoobchodnú zľavu. Zdokonaľujeme servis, vieme, že musíme byť maximálne flexibilní, aby sme obslúžili zákazníkov na celom Slovensku rýchlo a spoľahlivo. V gastro segmente chceme byť profesionálnym partnerom. V týchto dňoch predstavíme nový e-shop, ktorý prinesie zákazníkom možnosť pár klikmi vyriešiť objednávku. Bude prehľadnejší, modernejší. Zároveň s eshopom chceme predstaviť nový firemný vizuál. Verím, že si zákazníci rýchlo zvyknú a ocenia nové riešenia.

 

VOJ 9533

 

Aké majú dnes parametre ekologické rozložiteľné riady a poháre? Dá sa povedať, že dokážu nahradiť plasty vo všetkých ukazovateľoch?

- V mnohých prípadoch majú oveľa lepšie úžitkové vlastnosti ako konvenčné obaly a riad. Napríklad v prípade menuboxov, si myslím, že kompostovateľné sú spoľahlivejšie. Pri kompostovateľných pohároch a kelímkoch, ktoré sú z priesvitného materiálu, je obmedzenie teploty do 40 stupňov Celzia. Myslím, že to nijako neprekáža a sú veľmi obľúbené. Na teplý nápoj je určený pohár z papiera. Od obyčajného sa odlišuje tým, že vnútri je laminovaný bioplastom. Tým sa stáva veľmi odolným.

Kde všade sa dá plast nahradiť rozložiteľným materiálom a čo všetko sa dá pre potreby gastronómie vyrobiť z eko-materiálov?

- Práve gastrosegment je špeciálny v tom, že môže byť do hĺbky ekologickejší. Obaly sú len časť z toho, čo sa dá zlepšiť, ale významný je v tom, koľko odpadu tvorí. Málokto si uvedomí, koľko odpadu ostane po festivale alebo jarmoku. Koľko zbytočných, len jedenkrát použitých obalov skončí na skládke po jednom obede v administratívnej budove. Obaly majú teda alternatívu, či už je to kompostovateľný alebo umývateľný obal. Vieme okamžite nahradiť fólie, baliaci papier, vrecká na mrazenie, kelímky na skladovanie potravín, etikety, potreby na stolovanie, vrecká, tašky ale tiež čistiace prostriedky kompostovateľnými produktmi.

Ako majú konzumenti nakladať s odpadom, ktorý vznikne aj po použití odbúrateľných obalov?

- Odpoveď je vzhľadom na možnosti nášho odpadového systému jednoduchá - obaly likvidujeme vo väčšine prípadov v zmesovom komunálnom odpade. Ideálna možnosť, kedy využijeme na 100%  ekologický potenciál kompostovateľných obalov, je likvidovať ich v priemyselnom komposte. Proces rozkladu je rýchlejší a kontrolovaný. Chýbajú nielen kompostovacie zariadenia, ale aj osveta, ako rozlíšiť kompostovateľný obal od plastového. Môže sa totiž stať, že bioplastový obal skončí v plastovom separovanom odpade, lebo je veľmi podobný. Tam rozhodne nepatrí. Bioplast býva označený recyklačným číslom 7 a tiež skratkou PLA. Ďalšie kompostovateľné materiály sú už ľahšie rozoznateľné. V každom prípade sú kompostovateľné obaly lepšou voľbou ako plast, pretože už pri výrobe sa šetria zdroje a prispievajú k redukcii uhlíkovej stopy.

 

IMG kav.pohar

 

Boli ste prví, kto začal raziť cestu eko-gastronómii a propagovať ekologické alternatívy k plastom. Ako sa za tie roky zmenil tento segment?

- Veľmi. Asi neexistuje iný, kde by nastali také turbulentné zmeny. Ide jednak o samotné zmeny v gastronómii - je neuveriteľné ako sa zvýšila úroveň. Je tu aj veľký tlak na zlepšenie životného prostredia. Významný vplyv majú samozrejme legislatívne zmeny, ktoré prídu na budúci rok a vylúčia z trhu niektoré jednorazové produkty. Prejavuje sa to všade. Od vyššieho záujmu zákazníkov, množstva produktov, ktoré sa dostávajú na trh s nedostatočne kontrolovanou certifikáciou, vyšším dopytom po surovinách a výrobných kapacitách a zaostávajúcimi možnosťami likvidovať kompostovateľný riad spôsobom, na ktorý je predurčený.

Ako vidíte ďalší vývoj? Príde doba, že si na plast v gastroprevádzkach ani nespomenieme?

- Úplne bez plastov to asi nepôjde. Ani v gastronómii, ani inde. Plast ale neexistuje len jeden. Mali by sa používať kvalitné materiály s možnosťou recyklácie, alebo ekologickej likvidácie. Objavujú sa zaujímavé novinky v bioplastoch, mimochodom aj u nás na Slovensku a sú už reálne na trhu. Čo sa gastroobalov týka, napríklad dnes dokážeme vyrobiť jednorazovú fľašu, z bioplastu alebo zataviť jedlo do kompletne kompostovateľného obalu - vrátane fólie. Len nedávno to nebolo možné.

Text: BK a Bionela - Vama Plus
Foto: Bionela - Vama Plus

Viac na: www.bionela.eu