Zaujímavosti

reklamacie ramik

Sťažnosť predstavuje všetky prejavy nespokojnosti zákazníka zamerané na hotel, s cieľom upozorniť na nevhodné správanie, docieliť zmenu kritizovaného stavu, riešiť kľúčový problém alebo aspoň nastoliť nápravu narušenej spokojnosti.