Tohtoročné leto bolo a je v súvislosti s cestovaním a dovolenkami iné ako všetky doposiaľ. Navyše nevieme odhadnúť, kedy sa situácia v súvislosti s pandémiou korona vírusu ustáli, nájde sa nová vakcína a znovu budeme môcť bezpečne vycestovať.

 

aktual lode dovolenka situacia uvod

 

My sme oslovili špecialistov z oblasti cestovného ruchu, ktorí sa už roky venujú sprostredkovaniu a poradenstvu v oblasti dovoleniek, aby nám priblížili, aká je momentálna situácia s ponukou a dopytom dovoleniek v zahraničí i na Slovensku.

Špecialistka na výletné plavby a dovolenky na lodiach všetkých spoločností, produktová manažérka Jana Kockášová z CK Oneworld Travel nám odpovedala na to, aká je situácia v tejto oblasti cestovného ruchu.

Ako vyzerá momentálne situácia s dovolenkami na výletných lodiach?

Vzhľadom na fakt, že väčšina krajín v boji proti vírusu pozastavila turizmus ako taký, vstup do krajín podliehal absolvovaniu testov prípadne karantény, plavby sa vzhľadom na bezpečnosť klientov a posádky pozastavili a niekoľko mesiacov sme sa pasovali s prerezervovaním pôvodných termínov a s vysvetľovaním situácie, ktorá bola pre nás všetkých niečím novým a najmä nečakaným. Väčšina klientov sa pýtala na nové termíny, našli sa aj takí, ktorí preferovali návrat uhradených finančných prostriedkov za zrušené služby. Dnes je situácia lepšia, máme nové, aktívne požiadavky aj rezervácie, samozrejme v menšom počte, ako sme boli zvyknutí, keďže sme všetci ešte opatrní.

 

aktual lode dovolenka situacia 1Sú zatiaľ plavby pozastavené, alebo sú už aj zverejnené termíny prvých možných plavieb?

Do 16. augusta boli plavby viac-menej úplne pozastavené na celom svete. Prvá plavba bola spustená práve 16. 8. na najnovšej lodi MSC Grandiosa spoločnosti MSC Cruises, na trase Západného Stredomoria, a pokiaľ bude všetko prebiehať v poriadku, a celková situáciu okolo Covidu -19 bude v udržateľnej forme (aj keď všetkých by potešilo, keby bola na ústupe), plaviť sa bude aj na ďalších trasách, samozrejme, za zvýšených bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré sú nastavené už teraz.

Viem, že práve na lodiach je šírenie vírusu veľmi jednoduché, sú nejaké nové hygienické a bezpečnostné pravidlá, ktoré by mohli situáciu riešiť alebo minimalizovať riziko nákazy?

Lodné spoločnosti dlhé týždne zasadali a konzultovali pandemickú situáciu s medzinárodnou asociáciou Cruise Lines (CLIA), s expertami na zdravie a bezpečnosť a so skupinou nezávislých odborníkov s cieľom zaviesť nové operačné postupy v súlade s národnými a medzinárodnými zdravotníckymi normami. Prioritou je bezpečie a zdravie cestujúcich, celej posádky na palube, ale aj tímov v termináloch, kde samotné nalodenie a vylodenie prebieha.

 

aktual lode dovolenka situacia 2

 

Aby sa minimalizoval osobný kontakt, zaviedli sa online služby pre cestujúcich pred nalodením od online check-inu až po zaistenie si služieb, ktoré sú na lodi pre cestujúcich dostupné. Pred nalodením ako aj počas plavby sú cestujúci aj posádka podrobení skríningu telesnej teploty, na palube je povinné pohybovať sa v rúškach, dodržiavať odstup či už v spoločných priestoroch, v reštauráciách (kde budú len servírované jedlá, bufet k dispozícii nebude) – čo je zabezpečené naplnením kapacity lode na cca 60-70%. K dispozícii sú dezinfekčné prostriedky na palube, spoločné priestory ako aj kajuty sú denne dezinfikované. Cestujúci môžu v prístave opustiť palubu lode len v prípade, že si zakúpia výlet od lodnej spoločnosti. Individuálne opustenie lode nebude možné, aby sa vyhlo pohybu ľudí v oblastiach, ktoré nie je možné monitorovať.

Aká je situácia zo strany zákazníkov, majú záujem o plavby alebo sú zatiaľ opatrní?

Ako som spomínala, vzhľadom na opatrnosť, ktorá ešte medzi nami prevláda, začínajúci záujem o plavby je, týka sa najmä plavieb na rok 2021. V každom prípade máme pozitívne ohlasy, ľudia túžia cestovať, spoznávať svet a užiť si dovolenku trochu inak, ale chce to čas.

Martin Gono, riaditeľ cestovnej agentúry Club Travel nám ozrejmil situáciu a možnosti leteckých dovoleniek i individuálneho cestovania do zahraničia.

Aká je momentálne situácia so zahraničnými dovolenkami? Kam sa zo Slovenska lieta?

Momentálna situácia so zahraničnými dovolenkami je takpovediac kritická. Predovšetkým je to o strachu i obáv z cestovania, ktoré, žiaľ, celospoločensky v ľuďoch v súčasnosti prevládajú. My v cestovnom ruchu sa maximálne snažíme a dbáme o maximálnu zdravotnú bezpečnosť i ochranu našich klientov. V súčasnosti sa obľube nebojácnych turistov tešia turistické destinácie, z tých leteckých najmä Grécko a Cyprus a pilotný projekt letecké Chorvátsko. V súčasnosti sa zo Slovenska dovolenkovo lieta do Grécka - Rhodos, Kréta, Cyprus - grécka časť - juh, Chorvátsko. Na začiatok septembra, 05.09.2020 je pripravený letecký týždňový pobyt v egyptskej Hurghade. Z autobusovej, vlakovej i individuálnej dopravy z produktu zahraničie prevláda samozrejme Chorvátsko.

 

aktual lode dovolenka situacia 3

 

Uprednostňujú klienti v súvislosti s vírusom individuálnu dopravu?

Väčšina našich klientov i v súvislosti s COVID-19 uprednostňuje skôr hromadnú dopravu. Samozrejme, že máme klientov, ktorí cestujú na dovolenku individuálnou/vlastnou dopravou, najmä do Chorvátska.

Je záujem zo strany klientov o dovolenky alebo je cítiť obavy ľudí z možnej nákazy?

Záujem o dovolenky v zahraničí je i v súčasnosti bezpochyby obrovský, avšak kvôli "bulvárnym" dezinformáciám pociťujeme nižší záujem o reálne zakúpené dovolenky v zahraničí. Obavy? Je potrebné riadiť sa najmä vlastným rozumom, pocitmi i odhodlaním. Samozrejme nepodceňovať vlastné zdravie.

Predpokladám, že momentálne je v kurze dovolenka na Slovensku. Je to tak?

Samozrejme, že každý z nás vyhľadáva zmenu prostredia, oázy oddychu i kľudu - takže dovolenka na Slovensku - domáci cestovný ruch i vďaka rekreačným poukazom zažíva práve v tomto roku stúpajúcu tendenciu.

Pripravila: Petra Adamcová

 

Prečítajte si tiež: Športy, ktoré by ste v lete mali skúsiť

 

letne sporty slacklining