Kúpele Grössling boli v minulosti obľúbeným miestom relaxu, stretávania sa a športu. Dnes sa svojou rekonštrukciou vracajú späť do života, aby sa stali spoločenským priestorom pre všetkých Bratislavčanov.

 

grossling uvod

 

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Budova z roku 1895 zažila najväčší rozkvet v roku 1914, kedy k rekreačným a vaňovým kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné kapacity. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom, okrem očistnej a športovej funkcie, aj ako dôležitý stretávací bod. Práve túto funkciu chce dnes tento projekt vrátiť mestu a jeho obyvateľom.

 

 grosling kupele kedysi 1  grosling kupele kedysi dnes 2

 

Okrem obnovy kúpeľov je v pláne do oddelenej časti objektu presťahovať jeden blok Mestskej knižnice a vytvoriť tak verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých. Mestská knižnica v Bratislave bola založená v roku 1900, a je najstaršou a najväčšou verejnou knižnicou v hlavnom meste. V súčasnosti sa nachádza na dvoch miestach, v bloku na Kapucínskej a Klariskej ulici, a v budove na Laurinskej ulici. Priestory na Laurinskej ulici sú však nevyhovujúce a knižnica trpí nedostatočnou priestorovou kapacitou aj zlým technickým stavom.

 

grosling kupele kedysi dnes kniznica 6

 

Presťahovanie časti Mestskej knižnice z Laurinskej ulice do priestorov Grösslingu je príležitosťou na jej reštart – aktualizáciu a modernizáciu vybavenia, aktivít aj služieb. Nová knižnica zároveň otvára priestor na dialóg o tom, ako má moderná mestská knižnica vyzerať a ako má fungovať. Knižnica bude otvoreným miestom pre aktívne dianie, stretávanie a spoznávanie (sa).

Čo ešte prinesie plánovaný koncept Grössling?

Verejný priestor je dôležitou súčasťou celého konceptu Grössling. Preto sa revitalizuje park na Medenej ulici, ktorý sa stane vstupnou bránou do objektu. Kaviareň s čitárňou bude skvelou príležitosťou na ponorenie sa do knižných noviniek, dennej tlače alebo priateľského rozhovoru. Detská zóna v dohľade rodičov poskytne bezpečné a príjemné prostredie pre rodiny s deťmi. Rezidenčné centrum prevádzkované Mestskou knižnicou a partnermi prinesie priestor pre spisovateľov, prekladateľov, umeleckých a kultúrnych aktérov.

 

grosling kupele kedysi dnes kupele 7

 

Rekonštrukcia bude realizovaná podľa víťazného návrhu architektonickej súťaže

Výsledná podoba rekonštrukcie objektu Grössling bola predmetom medzinárodnej architektonickej súťaže, vyhlásenej Mestom Bratislava a Metropolitným inštitútom Bratislavy v marci 2020. Aktuálny víťazný návrh najlepšie reagoval na požiadavku vytvoriť pokojný, mestský blok s dobre riešeným variabilným námestím a vzťahom k okolitému mestu.

Autori dokázali jednoduchými zásahmi nadviazať na historickú hodnotu komplexu a zvýšiť kvalitu objektu. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy, a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne. Prevádzka jasne definuje oddelenie plaveckého bazéna, saunovej časti a samotných kúpeľov a taktiež rušnej a pokojovej zóny knižnice. Predpolie kúpeľov na Medenej ulici návrh rieši ako pokojný mestský verejný priestor s exteriérovým sedením.

 

grosling kupele kedysi dnes 5

 

Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice. Pomerne málo vstupov do objektu zabezpečuje dobrú obsluhu celého objektu, prevádzkový koncept je hodnotený veľmi pozitívne. Porota ocenila materiálové prevedenie vkladaných konštrukcií, ktoré vytvárajú atmosféru pocitovo príbuznú celkovému charakteru budovy. Presklené konštrukcie odkazujú na obdobie rozvoja kúpeľov a zároveň vytvárajú veľkorysé a pritom krehké priestory. Vkladané konštrukcie pracujú s rôznou mierou otvorenosti voči okoliu – robia tak v závislosti na funkcii nadväzujúcich priestorov a na zámere autorov.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj a foto: Grössling