Vinalies boli v starovekom Ríme dve oslavy úrody a najlepších vín roka. Spoločnosť Œnologues de France už desiatky rokov oživuje túto tradíciu výberom najlepších vín a terroirov z celého sveta, prostredníctvom prestížnej súťaže.

 

viniales 2023 2

 

Len tie najkvalitnejšie vína

Odporúčania a víťazné hodnotenia v tejto súťaži sú spoľahlivým zdrojom informácií pre všetkých milovníkov vína. Súťaž, ktorá je certifikovaná a organizovaná pod záštitou reprezentatívnych orgánov vinárskeho priemyslu sa prezentuje ako súťaž v ľudskom meradle. Odbornosť a zloženie poroty totiž garantuje to, že víno je posudzované na základe jeho skutočných kvalitatívnych a chuťových vlastností a nie podľa výrobcu, značky alebo pôvodu.

3000 vín z 33 krajín

Tento rok sa počas prvého marcového víkendu konala degustácia prihlásených vín z celého sveta. Svoje zastúpenie tu malo tridsaťtri krajín a hodnotených bolo tritisíc vín. Porotcovia boli v 130 člennom zložení.

Vyhlásenie výsledkov súťaže, ktoré sa uskutočnilo 6. marca v Bordeaux potešilo mnohých slovenských výrobcov vín i ľudí, ktorí uprednostňujú vína z našej krajiny. Spolu získali slovenskí vinári 36 zlatých, 16 strieborných a 6 veľkých zlatých medailí.

Slovenskí víťazi

Ako najúspešnejšie boli vyhodnotené vinárstva Villa Víno Rača, ktoré získalo osem medailí a Chateau Topoľčianky so šiestimi medailami. Bodovalo tiež vinárstvo Golguz z Hlohovca a vinárstvo Karpatská perla zo Šenkvíc.

 

vinalies 2023 1

 

Vinalies Internationales sa charakterizuje šiestimi hlavnými výrazmi:

  • Vášeň – ktorá je hlavnou hnacou silou Vinalies Internationales. Členovia poroty počas štyroch dní označujú a komentujú všetky prezentované vzorky. Každý výrobca dostane všeobecný súhrn hodnotení.
  • Rozmanitosť – charakterizovaná je odbornou porotou zloženou zo 130 hodnotiteľov, špecialistov na senzorickú analýzu z celého sveta. Na degustačnom paneli je zastúpených takmer 40 národností, čo je rozmanitosť, ktorá prispieva k jedinečnému charakteru podujatia.
  • Súťaž - bola založená pred dvadsiatimi rokmi. Celkovo bolo tento rok zaslaných takmer 3.000 vzoriek vína.
  • Nestrannosť - zaručená je výlučne slepými ochutnávkami, čo je jedna z hlavných charakteristík Vinalies Internationales. Tu niet pochýb o posudzovaní značky alebo označenia; jediná vec, ktorá sa počíta, je kvalita vína.
  • Profesionalita - bola teraz, rovnako ako šesť po sebe nasledujúcich posledných rokov ocenená udelením certifikácie ISO 9001 za rešpekt voči medzinárodnej súťažnej norme OIV pre vína a liehoviny, uznávajúc prísnosť, pravidelnosť a presnosť každej jednej fázy súťaže a jej organizácie.
  • Organizácia - je to tímová úloha, kde každý jeden člen prispieva k splneniu všetkých požiadaviek, a v ktorej je dôležitý každý detail.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Vinalies Internationales