Práve v súčasnom období, kedy je sektor gastronomických zariadení, reštaurácií, kaviarní i pohostinstiev vo veľmi ťažkej situácii, mnohí prevádzkovatelia zvažujú, či má zmysel prezentovať sa formou reklamy napríklad na internete, v online médiách či na sociálnych sieťach.

 

reklama 1

 

Je známe, že vhodne zvolená reklama pomáha podnikom osloviť spotrebiteľov, ktorí o vás doteraz nepočuli, presvedčiť nerozhodnutých potenciálnych klientov a upevniť meno a značku vašej reštaurácie. Ak máte stálu klientelu, v tomto štádiu reklama dokáže spropagovať promo akcie vo vašom podniku, poskytuje informácie o nových ponukách, zľavách a špeciálnych akciách.

Cieľoví spotrebitelia

Každá reštaurácia má svoju myšlienku a zameranie. Znamená to definovanie svojich klientov a cieľovej skupiny. Pri reklame je ideálne, že ňou dokážete zacieliť na konkrétnych spotrebiteľov a klientov. Napríklad pizzeria svojou prezentáciou môže prilákať milovníkov talianskej kuchyne a rodiny s deťmi, luxusná reštaurácia sa môže prezentovať ako vhodné miesto s excelentnou kuchyňou pre top manažérov, obchodných cestujúcich alebo podnikateľov.

 

reklama 3

 

Buďte konkurencieschopní

Klient je človek, ktorý prirodzene hodnotí a porovnáva. Kvalitu, cenu, polohu, prostredie, pomer ceny a kvality, obsluhu a podobne. Rovnako je to aj v reklame. Ak ste v reklame jediní, zákazníci vás prirodzene uprednostnia. Ak naopak reklamu nevyužívate a vaša konkurencia áno, zákazník opäť porovnáva a inklinuje k podniku, ktorý ponúka niečo naviac. Skúste sa zamyslieť, ak by ste vedeli o dvoch reštauráciách s približne rovnakými cenami a kvalitou, z ktorej jedna by bola pravidelne propagovaná a druhá vôbec, ktorú by ste uprednostnili?

Investícia

Reklama nie je lacná záležitosť. Treba si určiť sumu, ktorú do reklamy investujete a porovnať ju s očakávaným prínosom, inak povedané zo zvýšenými výnosmi, ktoré z reklamy plynú. Podľa očakávaní a zistení, čo vám reklama priniesla, môžete riešiť propagáciu pri budovaní značky a vstupe na trh, pravidelne, pri špeciálnych príležitostiach, alebo v čase keď chcete upriamiť pozornosť na novinky alebo aktivity, o ktorých by ste zákazníkov radi oboznámili.

Finančný obnos

Suma, ktorú sa rozhodnete investovať do reklamy sa líši podľa typu propagácie i podľa samotného zacielenia a zamerania podniku. Podľa výskumu, ktorý zrealizoval portál Restaurant Marketing, menšie a rodinné podniky míňajú na reklamu menej ako 5% zo svojich príjmov, luxusné reštaurácie viac ako 12%. Potrebujú si totiž vytvoriť stabilnú značku a stále povedomie u svojich starých i potenciálne nových klientov.

 

reklama 2

 

Sociálne siete

Žijeme v digitálnom svete, preto má online marketing stále veľký priestor na rast. Dáva možnosť preraziť i podnikateľom či firmám, ktorí nedisponujú prostriedkami na rozsiahle marketingové kampane, billboardy či reklamy v tradičných médiách. Výhodou propagácie na sociálnych sieťach je nižšia finančná náročnosť a pri vhodne zvolenom zacielení aj veľký dosah. Okrem vlastných sociálnych sietí je dobré dať o sebe vedieť aj prostredníctvom uznávaných portálov zo segmentu HoReCa.

Pripravila: Petra Adamcová

 

Prečítajte si tiež: Marketingové stratégie pre hotely po uvoľnení opatrení a postupnom rozvoiji cestovania

pokorone cestovanie distanc 5