Členovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) vítajú pozitívne zmeny v súvislosti s novelizáciou Autorského zákona, ktorou sa v stredu 22. augusta 2018 zaoberala Vláda SR.

 

lobby

 

Návrhy, ktoré sme dlhodobo presadzovali ako Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (predtým Zväz hotelov a reštaurácií SR), boli po dlhých rokoch konečne zapracované do novely zákona. Ide o zmenu kritérií, ktoré doposiaľ uplatňovali niektoré organizácie kolektívnej správy pri stanovení a výpočte licenčných odmien pre hotely a reštaurácie a ktoré boli diskriminačné. Na tieto aplikačné problémy sme v minulosti poukazovali viackrát a neodstránil ich ani nový Autorský zákon, účinný od januára 2016.

Aktívne nefungoval ani legislatívne pripravený one stop shop, od ktorého sme očakávali zníženie administratívy pri príprave a realizácii licenčných zmlúv, ale predovšetkým zníženie licenčných odmien. Podľa prieskumov renomovaných agentúr a realizovaných analýz patria licenčné odmeny v Slovenskej republike k najvyšším v rámci krajín EÚ.

Novela Autorského zákona, ktorú prerokovala vláda, bude prínosom nielen pre samotných používateľov. Spresnenie kritérií pre výpočet licenčných odmien, komunikácia pri zmene sadzobníkov so združeniami používateľov, ale aj ďalšie zmeny pri uplatňovaní tzv. one stop shopu, zlepšia celkový systém spoločnej správy aj pre samotných autorov, výkonných umelcov a producentov, ktorých organizácie kolektívnej správy zastupujú.

 

Text: AHRS

Ilustračné foto: Hotel Pulitzer Amsterdam