Počas posledných niekoľko mesiacov prevrátila náš život naopak pandémia korona vírusu. A zmenila nielen spôsob nášho života a práce, ale aj to, ako myslíme a správame sa. Zasiahnutá bola každá časť sveta a bol ovplyvnený každý aspekt života. Naše každodenné rutiny boli zastavené a stratil sa akýkoľvek pocit normálnosti. Keď sa zastavíme a pozrieme sa na svet okolo nás, uvedomíme si, koľko vecí sme považovali za samozrejmosť. Psychologička Chrstine Lau poukazuje na päť životných lekcií, ktoré by sme si mali vziať z tejto pandémie.

 

korona pandemia zmena lekcie ucit zmeny rodiny 1

 

1. Tento svet je vzájomne prepojený.

O každej krajine si často myslíme, že je samostatná entita, ktorá sa navzájom veľmi líši. V priebehu niekoľkých mesiacov od prvej identifikácie vírusu sa vírus rozšíril takmer do každej krajiny a bola vyhlásená globálna pandémia. Napriek rozdielom a vzdialenosti medzi miestami bojujeme s rovnakým vírusom a bojujeme rovnakými bojmi. Je to pripomienka toho, ako sú naše svetové hospodárstvo a spoločnosť vzájomne prepojené na mnohých úrovniach, vrátane dodávateľských reťazcov, komunikácií, technológií i cestovania.

2. Ľudia sú spoločenské tvory a potrebujeme sociálnu interakciu a ľudský kontakt.

Pandémia COVID-19 zdôraznila dôležitosť sociálnej interakcie a ľudského kontaktu v takmer všetkých aspektoch nášho života vrátane vzdelávania, zamestnania, zábavy a rekreácie. Snahy o zníženie šírenia vírusu, vrátane fyzického dištancovania, karantény a objednávok z domova, viedli a prehlbovali sociálnu izoláciu a osamelosť. Mnoho najmä starších ľudí zostalo bez akejkoľvek osobnej sociálnej interakcie z dôvodu vzdialenosti najbližších, obáv o zdravie a podobne. Práve pandémia nás prinútila uvedomiť si potrebu blízkeho človeka, a takú obyčajnú vec ako je objatie, podanie ruky alebo možnosť vyjsť si s blízkym do kaviarne na koláčik.

 

korona pandemia zmena lekcie ucit zmeny rodiny 2

 

3. Ľudia sú adaptívni a život je flexibilnejší, ako si myslíme.

Pandémia bola časom mimoriadnych zmien a ľudia sa museli rýchlo meniť a prispôsobovať sa vyvíjajúcej sa situácii. Mnoho jednotlivcov stratilo prácu a boli nútení hľadať kreatívne spôsoby, ako platiť účty. Mnoho ďalších začalo pracovať z domu. Školy začali vyučovať online. Mnoho lekárov začalo ponúkať liečbu a pomoc cez telefón. Táto pandémia je dôkazom toho, ako odolní sme ako ľudia, tiež dôkazom našej schopnosti byť flexibilní a kreatívni aj napriek neistote.

 

korona pandemia zmena lekcie ucit zmeny rodiny 3

 

4. Existuje dobro a ľudskosť.

V úvode pandémie pri nedostatku rúšok, aj na našom malom Slovensku sa objavili tisícky dobrovoľníkov, ktorí doma šili a darovali rúška iným ľuďom, ktorí to potrebovali. Dobrovoľníci aj reštaurácie poskytli zdravotníkom a ľuďom v prvej línii jedlo, vodu, potraviny a iné potrebné veci.

5. Život je vzácny. Buďte vďační za to, čo máme.

Pandémia všetkých prinútila prehodnotiť svoje priority a spomenúť si, aký vzácny je život. Oceňujeme veci, ktoré sme pred pandémiou považovali za samozrejmosť. Sme vďační za svoju rodinu a priateľov, a za zdravie každého z nás. Sme vďační za prácu, jedlo, aj internet, vďaka ktorému môžeme komunikovať s blízkymi, ktorí sú osamelí. Pandémia už navždy bude slúžiť ako pripomienka toho, aký je život vzácny.

Pripravila: Petra Adamcová