23. októbra 2018 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zníženie DPH za ubytovanie ako aj rekreačné poukazy, ktoré majú za cieľ podporiť dovolenkovanie na Slovensku.

Zníženie sadzby DPH za ubytovacie služby z dvadsať na desať percent sa deje na základe avizovanej vládnej podpory domáceho cestovného ruchu. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska ako aj brandža túto zmenu víta, v budúcnosti by však po nej malo nasledovať zníženie sadzby aj na stravovacie služby.

 

redakcne 1

Dovolenka na Slovensku sa stane cenovo výhodnejšou.

 

Realitou sa stanú aj tzv. rekreačné poukazy, na ktoré bude prispievať zamestnávateľ. Ale len vo firmách od 50 zamestnancov a za podmienky, že pracovný pomer zamestnanca trvá minimálne 24 mesiacov. Pri nižšom počte zamestnancov bude poskytnutie rekreačného poukazu dobrovoľné. Poukaz na dovolenku na Slovensku bude mať hodnotu 500 Eur, príspevok zamestnávateľa bude 55-percent, zvyšnými percentami bude participovať zamestnanec.Príspevok zamestnávateľa i participácia zamestnanca budú oslobodené od daní a odvodov.

 

Zdroj: AHRS
Foto: unsplash.com, Jana Kollárová