09. 12. 2013

Dobré jméno a pověst je nehmotný, avšak velmi cenný kapitál pro naše podnikání. Budování značky hotelu je většinou dlouhodobý, možná někdy i zdlouhavý proces a jeho počátek sahá až k samému začátku podnikání – tam, kde teprve uvažujeme o sestavení své budoucí obchodní a marketingové strategii, přemýšlíme o jméně a o složení své cílové klientely.

 

Proč je vlastně značka, nebo chcete-li jméno hotelu, tak důležité? Jaké faktory musíme brát v úvahu? Než vstoupíme s naším produktem – hotelem na trh, musíme udělat několik zásadních rozhodnutí, protože na dobrém jméně hotelu do vysoké míry závisí naše budoucí úspěšnost na trhu a potažmo zisk. Předem je téměř nezbytné provést si marketingový průzkum, kterým zjistíme, co, kdy, kde a komu prodávat nebo nabízet své služby a také zjistit o své budoucí konkurenci, jaký má produkt a prodejní strategii. Nejlepší cesta je odlišit se od stávající konkurence, protože samozřejmě i v rámci jednoho odvětví můžeme nabízet různé služby a cílit na různé zákazníky.

 

Vlastni znacka hotelu foto

 

Vlastní značka nebo franchizing?
Pro začínající podnikatele se nabízí minimálně dva možné způsoby. První možnost je pokusit se vybudovat svou vlastní značku, kde by vám odměnou za vaši námahu měl být možný vyšší profit bez extra poplatků, tzv. „fee". Druhý způsob, který je v poslední době v ČR stále více v kurzu, je postavit své dobré jméno na již zavedené, ať již české či zahraniční hotelové značce, kde jednou z možností spolupráce je franchizing. Tato možnost je vhodná pro ty, kteří přesně ví, v čem a jak chtějí podnikat, ale obávají se budování zcela nové značky od základů. U franchizingu se podnikatel z větší části tomuto procesu vyhne. Na druhou stranu zde máte minimum nebo téměř žádný prostor pro svou vlastní kreativitu, jak můžete zrod značky hotelu ovlivnit, a to včetně Corporate Identity. Důležité je předem si pečlivě promyslet, pod kterou značkou a za jakých podmínek budete svůj hotel budovat. Výběr značek je relativně široký a podmínky jsou různé. Někde lze do určité míry vyjednávat podmínky, jinde naopak platí velmi přísná kritéria o jaký typ, velikost a umístění hotelu se musí jednat, aby společnost vůbec projevila zájem s vámi vstoupit v jednání. V těchto případech a většinou se jedná o silné mezinárodní značky, kde nebývá žádný prostor k jednání. Vždy musíme mít na mysli, že cílová klientela poměřuje kvalitu vs. image vs. cenu za služby.

 

Vlastni znacka hotelu foto 3 Vlastni znacka hotelu foto 2

 

Proč na značce pracovat
Budování značky se neobejde bez investice do zviditelnění, bez promyšlené strategie, aby značka cílila na správný segment zákazníků. Nesmíme opomenout pravidelnou komunikaci se zákazníky. Jaká mají očekávání spojená s naší značkou, jak se mění jejich preference a značku i nadále rozvíjet a modernizovat. Velké nadnárodní hotely mají svá „brandingová" oddělení, jiné hotely se touto problematikou zabývají v rámci svých marketingových oddělení, nebo se o tuto problematiku stará obchodní ředitel či sám ředitel/majitel hotelu. Velké národní a nadnárodní společnosti věnují budování značky po mnoho desetiletí neskutečné množství energie a finančních prostředků. Konstantně budují značku a loajalitu svých klientů. Jejich silně propagovaná značka se posléze ustálí na trhu a láká další klienty, což je zásadní moment, proč na značce pracují.

 

Mohlo by vás zajímat:

Branding hotelu a corporate identity

 

text: Ing. Jiřina Jenčková

foto: Mandarin Oriental Hotels, Orient Express Hotels