Zážitkové saunování už proniklo do českých i slovenských wellness center. Novinkou je wellness muzikoterapie. Pozitivní působení sauny na člověka se tak doplní o léčivé a harmonizační tóny různých muzikoterapeutických nástrojů, které navodí potřebný vnitřní klid a pocit pohody. Víc o muzikoterapii nám prozradil Ivo Sedláček, který se tímto oborem dlouhodobě zabývá.

 

muzikoterapie 3

 

Pane Sedláčku, co je to muzikoterapie?

Muzikoterapie je velmi široká a různorodá oblast, která v sobě principiálně zahrnuje pozitivní působení hudby a zvuků na lidské tělo, mysl a psychiku. Má mnoho forem a způsobů praxe; může být aktivní, pasivní, individuální, skupinová, jednorázová, postupná, pro klienty s různými formami postižení anebo pro zdravou klientelu. K tomu, aby byla muzikoterapie skutečně účinná, je však zapotřebí naplnit celou řadu faktorů – od osobnosti muzikoterapeuta, přes prostředí, vhodné hudební nástroje atd.

Jak působí na člověka zvuk?

Hudba, zvuky a vibrace provázejí lidstvo od nepaměti. Z hlediska vědy a kvantové fyziky je zřejmé, že celý vesmír je ve své podstatě nekonečným souborem vibrujících částic. Jinými slovy – celý vesmír (včetně nás samotných) je vlastně zhmotněná hudba... Naše tělo, mysl, orgány atd. vibrují v určitých frekvencích a mohou se velmi snadno „rozladit“. A je to právě hudba a vibrace, které mají schopnost naši mysl i tělo znovu vyladit, harmonizovat (anebo naopak rozladit ještě více). „Mystický“ pohled zase říká, že opravdová hudba je přímým odrazem vyšších úrovní vědomí a existence, oné prapůvodní, nekonečné a lidskými smysly nevnímatelné vibrace, která je zdrojem a udržovatelem tohoto vesmíru. Je odrazem dokonalé vesmírné harmonie. Je zároveň i mostem a spojnicí mezi naší myslí a tím, co ji přesahuje, co je jejím zdrojem. Z obojího vyplývá, že hudba, zvuky a vibrace mohou být velmi účinným prostředkem, který může velmi pozitivně ovlivnit celé naše tělo, fyziologii, vnitřní energie i mysl. Samozřejmě zdaleka ne každá hudba má tyto schopnosti.

 

muzikoterapie 1

 

Jak tato hudební terapie probíhá?

Na úvod je třeba rozlišovat mezi skutečnou „terapií“ a něčím, co bychom
mohli nazvat „wellness hudební terapií“– což je to, o čem si teď budeme povídat. V tomto případě klienti pohodlně leží nebo sedí a nechávají na sebe působit příjemné vibrace krásných a harmonizujících hudebních nástrojů.

Pro koho je určena?

Můžeme říct, že je málokdo, kdo by si nechtěl užívat krásných a harmonizujících doteků plynoucí hudby. Čili tato wellness hudební terapie je vhodná téměř pro každého, kdo není příliš hyperaktivní nebo nemá závažnější zdravotní problémy.

Kdo ji může provozovat?

Tady se nám to už trochu zužuje. Je zřejmé, že opravdu krásnou hudbu, zvuky a vibrace může k tomuto účelu vytvářet jen někdo, kdo má pro hudbu cit, má určité hudebně kreativní dovednosti, má dostatečné zkušenosti a zároveň dokáže vnímat i jemné interakce posluchačů v této speciální konstelaci. Je to samozřejmě něco, co se člověk může postupně učit, případně projít vhodným školením.

 

muzikoterapie 2

 

Jaká by měla být místnost, ve které wellness muzikoterapie probíhá a čím ji vybavit?

Je zřejmé, že základní vlastností místnosti, ve které by mohla tato wellness muzikoterapie probíhat, je ticho. Jakékoliv hlasité okolní zvuky eliminují vjem a účinnost samotných zvuků a tónů v rámci tohoto procesu vytvářených a v takovém prostředí není možné muzikoterapii provádět. Dalšími podstatnými parametry místnosti je příjemná a útulná atmosféra a dostatečná velikost – aby bylo možné pohodlně rozložit hudební nástroje a aby měly prostor se rozeznít. Základními prvky výbavy takové místnosti jsou samozřejmě hudební nástroje a dále též možnosti pohodlného spočinutí účastníků wellness muzikoterapie.

Jsem hoteliér a chci svým hostům poskytovat wellness hudební terapii. Jakými léčivými nástroji začít a jak se ubírat dál?

Možností je mnoho a do jisté míry se odvíjejí od osobností těch, kdo budou tuto muzikoterapii vést – jejich hudebních schopností, preferencí atd. Velmi vděčnou skupinou nástrojů jsou kovové melodické perkuse (kigonki, guda, nataraj, happy drums, handpany atd.) dále tibetské mísy, křišťálové mísy a pyramidy, deštné hole a samozřejmě i strunné nástroje, flétny atd. a neměli bychom zapomínat ani na náš nejdokonalejší hudební nástroj, kterým je náš vlastní hlas. Pokud chceme dát naší wellness muzikoterapii další novou úžasnou dimenzi, můžeme zapojit i speciální nástroje jako rezonanční lůžko, body monochord a podobné nástroje.

Jak se třeba starat o tyto nástroje, je potřebné je ladit?

Kovové nebo křišťálové nástroje mají výhodu, že se ladit nemusejí. Podobně i flétny, deštné hole atd. Dolaďovat je ovšem třeba všechny strunné nástroje a též myslet na to, že jim příliš neprospívá velká vlhkost nebo teplo.

 

 

Je možné do terapie zapojit i samotné hosty?

Zapojení hostů je samozřejmě možné v rámci tzv.„aktivní muzikoterapie“. Pokud máme vhodnou sestavu více hudebních nástrojů, které znějí pěkně dohromady, může být pro klienty velmi příjemné podílet se na jejich rozeznění a společné hraní zároveň přináší novou dimenzi do muzikoterapeutického session.

Na závěr si to tedy shrňme – co všechno je třeba udělat, aby byla wellness hudební terapie úspěšná?

Je třeba propojit vše co bylo řečeno výše: vhodná místnost (tichá, příjemná a prostorná), pestrá sestava krásných a inspirujících hudebních nástrojů, osobnost toho, kdo terapii vede a též samozřejmě její účastníky, kteří se na tento zážitek těší.

Připravila: Alena Reháková