Technológie, softvér

uvodna1

Hotelové systémy patří mezi informační systémy, jenž jsou často nazývány PMS – Property Management Systems (PMS). Jde o softwary využívané pro řízení firem v soukromých a státních sektorech, například i v hotelnictví, lázeňství a gastronomii.