Termín office hoteling vznikol v období pandémie, v čase nekonečných „lockdownov“. Zamestnanci mnohých firiem boli nútení pracovať z domu alebo z alternatívnych miest s potrebnými technológiami. Jedným z takýchto alternatívnych priestorov sa stali hotely a prenájmom menších priestorov pre videokonferencie alebo nerušenú prácu položili základ nového modelu s názvom office hoteling.

 

wiziom 3

 

V čase lockdownu boli videokonferencie jediným bezpečným komunikačným prostriedkom, preto sa stali neoddeliteľnou súčasťou pracovného a podnikateľského života. Pandémia výrazným spôsobom zasiahla aj celý hospitality segment. Hotely, gastroprevádzky, wellness centrá a športoviská doslova bojovali o prežitie.

Zmena priestorov pre nové využitie

Po uvoľnení pandemických opatrení všetci bojovali o zákazníkov. Každý hľadal spôsob, ako čo najrýchlejšie vyrovnať vzniknuté straty a znovu rozbehnúť svoje hotelové a gastroprevádzky. Pandémia však spôsobila aj pokles obchodu v technologickom priemysle. A tak svetové organizácie a asociácie združujúce výrobcov a integrátorov hľadali cesty k zmene spôsobu predaja technologických riešení s cieľom pomôcť nielen predajcom a inštalačným firmám, ale aj hotelierom a majiteľom gastroprevádzok, ktoré sa postupne menili na formálnejšie pracovné a podnikateľské prostredia.

Mnohí veľmi rýchlo pochopili, že zmenou účelovosti menších nevyužitých priestorov môžu dosiahnuť potrebnú obsadenosť a vytvárať tak prírastkové príjmy. Menšou úpravou dispozície a správnym výberom technológií môžu prevádzkovatelia okrem gastroslužieb poskytnúť aj priestor pre pohodlnú a sústredenú prácu, ako aj vzdialenú tímovú komunikáciu. Najmä hotelom to umožní vytvoriť príjemné a produktívne pracovné prostredie pre hostí bez výrazného preťaženia personálu. Prenájom takýchto priestorov, navyše, predstavuje ďalšie príjmy.

Táto služba sa dnes označuje ako office hoteling a, ako už z názvu vyplýva, ide vlastne o prenájom (hotelovanie) pracovného prostredia s potrebným technologickým vybavením, ktorý umožňuje hosťom prenajať si daný priestor a technické vybavenie na potrebný čas bez toho, aby bol rušený.

 

wiziom 2

 

Office hoteling v srdci Bratislavy

Jeden takýto priestor vznikol aj v známom hoteli Carlton v centre Bratislavy. Manažment hotela sa rozhodol vytvoriť hybridný multiúčelový konferenčný salónik, ktorý je priamo napojený na denný bar. Obrátili sa na nás, aby sme im pomohli tento priestor vybaviť modernou technológiou, ktorá by spĺňala ich predstavy a požiadavky, nezaťažila výraznejším spôsobom rozpočet, a, práve naopak, v rámci plánovanej účelovosti by zabezpečila nový spoľahlivý tok príjmov z prenájmu. Zároveň potrebovali riešenie nenáročné na obsluhu.

Po vzájomnej diskusii sme navrhli technologické riešenie, ktoré umožňuje poskytnúť hosťom akýkoľvek druh služby, či už ide o konferencie, prenájom pracoviska s videokonferenciou, prednášky a školenia s prezentačným systémom, ale aj možnosť hotelového kina s projekciou a kvalitným zvukovým systémom, alebo priestor pre rôzne podujatia. Zároveň sme sa museli podriadiť požiadavke autora interiéru, aby technológia podľa možnosti dopĺňala vysokú dizajnovú hodnotu priestoru, v žiadnom prípade ho však nenarúšala.

 

wiziom 4

 

Špičkové technológie

Celý audiovizuálny systém je tvorený obrazovou časťou pozostávajúcou z LED obrazovky pre videokonferenčné hovory a veľkoplošnej projekcie pre účely hotelového kina, prezentácie či sledovania športových podujatí. Pre režim projekcie bol zvolený vysokovýkonný projektor tak, aby zabezpečil dostatočne ostrý a jasný obraz aj pri plne rozsvietených svetlách.

Pre účely ozvučenia bolo potrebné zvoliť riešenie, ktoré bude vhodné pre rôzne režimy prenajímaného priestoru. Audio systém by mal byť dostatočne výkonný a dynamický v režime kino, dobre zrozumiteľný v hovorovom pásme v režime konferencia a tiež by mal poskytovať kvalitný, čistý a neskreslený zvuk pri reprodukcii hotelovej hudby, či už v režime kaviareň, alebo vo výkonnejšom režime podujatie.

Audio systém od talianskeho výrobcu K-Array plne spĺňa všetky tieto kritériá. Zatiaľ čo 4 nástenné minireproduktory s technológiou Line-array zabezpečujú homogénne pokrytie akustického priestoru jasným, čistým a až neuveriteľne kvalitným podaním, dve výkonné basové jednotky, citlivo osadené a zamaskované v nábytku, dodávajú do priestoru dynamické hlboké basy.

Vzhľadom na to, že konferenčný salónik je priamo napojený na hotelový bar a po otvorení sa stáva súčasťou jedného priestoru, bolo potrebné zabezpečiť aj priame prepojenie s barovým zvukovým systémom. Samozrejmosťou audio systému je aj mikrofónna sada.

Signálový manažment je koncipovaný tak, aby poskytol flexibilné možnosti pripojenia (káblové prípojné miesto aj bezdrôtové pripojenie) a fungoval prevažne v automatickom režime bez nutnosti obsluhy hotelovým personálom. Základné funkcie (prepínanie vstupov, ovládanie hlasitosti) je tiež možné ovládať v manuálnom režime z dotykového panela umiestneného na stene.

Videokonferencia je z radu malých prenosných systémov, čo pomohlo dosiahnuť úsporu v rozpočte, zároveň však svojou kvalitou plne postačuje pre príležitostné riešenie pre menšie skupiny hostí. Vďaka možnosti napojenia na hlavný audio-video systém sa z nej stáva plnohodnotné riešenie pre daný priestor.

 

wiziom 4

 

Dôraz na kvalitu

Pri plánovaní celkového rozpočtu na rekonštrukciu konferenčného priestoru je nesmierne dôležitá optimalizácia výdavkov. Je viac než vhodné si rozpočet rozdeliť tak, aby ostali potrebné prostriedky na kvalitné technológie, ktoré sú v tomto prípade kľúčové. Kvalitne navrhnutý, funkčný a spoľahlivý systém nielenže pomáha budovať lojalitu zákazníkov a zabezpečuje tak pravidelné doplnkové príjmy, ale priamo prispieva aj k investičnej návratnosti.

Naopak, lacné, nevhodné, nestabilné až nefunkčné riešenie si hosť prenajme len raz. Druhýkrát sa radšej obzrie po iných možnostiach.

Technologické riešenie v hoteli Carlton je navrhnuté podľa najnovších štandardov v rámci AV a integračného priemyslu a spĺňa všetky atribúty moderného hotelového systému.

Viac informácií: www.wiziom.sk