Spoločnosť Elcom, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, pôsobí na slovenskom trhu už viac ako štvrťstoročie. Spoločnosť pracuje na návrhu, vývoji a výrobe registračných pokladníc, ktoré vyrába ako jediný výrobca na Slovensku, ale tiež zariadení IT Solution, ktoré sú používané napr. ako riadiace systémy v jadrových elektrárňach, elektronike pre automobilový priemysel či zdravotníctvo. Ich jedinečné podpisové zariadenia ste mohli využiť či už v bankách, alebo aj na úradoch práce SR.

 

elcom 2

 

S obchodným riaditeľom spoločnosti Ing. Vladimírom Naščákom sme sa stretli na veľtrhu Danubius Gastro, a spýtali sa ho, aký bol uplynulý rok pre ich spoločnosť v súvislosti s aplikáciou a nasadením registračných pokladníc v segmente HoReCa.

V minulom roku bolo nevyhnutné vyriešiť všetky záležitosti týkajúce sa prechodu na e-kasu. Ako ste zvládli celý tento transformačný proces ako poskytovatelia a výrobcovia pokladničných systémov?

Uplynulý rok bol veľmi náročný tak z hľadiska prípravy a riešenia návrhov, ako aj z technického hľadiska. Absolvovali sme veľa intenzívnych rokovaní na rôznych inštitúciách štátnej správy, niekoľko krát sme pripomienkovali zákon, následne sa robili úpravy a doplnky. Najväčším problémom bol časový rámec, za aký sa malo zvládnuť nasadenie eKasa pokladníc. V porovnaní napríklad so susedným Poľskom, kde majú prechodné obdobie a teda čas na nasadenie 3 roky, my sme boli nútení všetko urobiť počas jedného roka. Čo bolo náročné pre poskytovateľov pokladníc, servisné organizácie ako aj i ich konečných užívateľov.

 

elcom 1

 

Ako ste zvládali prechod na e-kasu z hľadiska technického?

Naša spoločnosť, za čas svojej doterajšej činnosti , mala podľa našich odhadov ku koncu roka 2018 cca 120 tisíc aktívnych zariadení. Niektoré z nich však mali aj 15 a viac rokov rokov. Narazili sme preto na veľa problémov technického rázu, ktoré bolo nutné vo veľmi krátkom čase riešiť. S niektorými typmi pokladníc sme sa žiaľ museli rozlúčiť, čo mrzelo a mrzí nielen nás, ale aj majiteľov prevádzok, ktorí boli už dá sa povedať, srdcovo napojení na svoje kasy, dokázali ju obsluhovať aj po slepiačky. Navrhli sme ale nové, technicky vyspelejšie riešenia, s technologickým náskokom vopred, vylepšili sme nastavenia a softvér, doplnili výkonnejšie procesory, a môžem povedať, že z našej strany sme aj napriek časovej tiesni úspešne vyriešili 80 - 90 % problémov.

S akou spätnou väzbou sa stretávate práve tu na veľtrhu Danubius Gastro?

Našou povinnosťou je byť k dispozícii tu na tomto mieste pre našich klientov a dílerov našich pokladníc. Na veľtrhu sa so všetkými stretávame, riešime spolu ich otázky, preberáme detaily, vysvetľujeme možné riešenia. Klienti nám dávajú potrebnú spätnú väzbu, aby sme vedeli, čo treba dotiahnuť, vyriešiť a vývoj ide ďalej a stále je čo zlepšovať. Tento veľtrh je výborným miestom na nadviazanie nových obchodných kontaktov pre oblasť HoReCa, a preto sme aj tento rok využili možnosť zúčastniť sa ako vystavovateľ.

Čo pripravujete na tento rok v oblasti pokladničných riešení?

Toho čo pripravujeme je samozrejme viac, ale za spomenutie určite stoja úplne nové pokladničné modely. No nezabúdame ani na našich dlhoročných klientov a aj naďalej vyšperkovávame ich „staršie“ pokladnice. Na trh by sme radi uviedli nové typové rady pokladníc Euro 70 a Euro 100 s novým dizajnom, s novým softvérovým riešením, objednávkovým systémom pre hotely a gastronomické zariadenia no nielen pre nich. Keďže našim trhom nie je len Slovensko, pôsobíme v 60 krajinách na svete, tak intenzívne pracujeme na využití potenciálu obchodu aj v ďalších krajinách, ktoré sa tento rok tiež rozhodli zmeniť svoje systémy v oblasti pokladničných riešení.

Zhovárala sa: Petra Adamcová
Foto: Elcom