hotelieri

 

Pre úspešnú nomináciu je však dôležité, je dôležité dodržať niekoľko zásad, ktoré sú uvedené tiež na oficiálnej stránke súťaže. Pre prehľadnosť ich uvádzame nižšie.  

Zásady pri nominácii

  • Nominovať kandidáta musíte cez online formulár do konca februára, t.j. do 28.2.2018 do 23:59
  • O titul Hotelier roka sa môže uchádzať každý hotelier, ktorý manažuje hotel v Slovenskej republike a spĺňa kritériá súťaže,
  • Navrhnutý môže byť člen i nečlen zväzu,
  • Ak vás niekto nominuje, budeme vás o tom informovať,
  • Nomináciu môžete prijať alebo odmietnuť, nominácia nie je oficiálne prihlásenie sa do súťaže (je potrebné, aby každý, kto nomináciu prijal poslal prihlášku.

Po poslaní nominácie sa musí nominovaný (ktorého niekto navrhol alebo sa prihlási do súťaže sám) rozhodnúť, či prijme nomináciu, o ktorej ho bude sekretariát zväzu informovať emailom. Ak má záujem vstúpiť do súťaže pošle vyplnenú prihlášku, ktorá mu bude zaslaná zo sekretariátu ZHR SR (vybrané ekonomické ukazovatele, profesijný životopis a motivačný list). Zaslaním vyplnenej prihlášky je riadne zaradený do súťaže HOTELIER ROKA za rok 2018. Viac o podkladoch k prihláške a kritériách súťaže pošleme priamo nominovaným, alebo ich nájdete v sekcii Porota a O súťaži.

Nominačný formulár

Vyplňte údaje o osobnosti, ktorú chcete nominovať do súťaže Hotelier roka a základné údaje o sebe. Vyplnený formulár zašlite do 23:59, 28.2.2018.