Požiadavky a potreby hostí v ubytovacích zariadeniach sa neustále menia a ich nároky sa zvyšujú. Ak chce hotelier stále uspokojovať potreby svojich hostí, je dôležité pravidelne analyzovať a optimalizovať jednotlivé procesy chodu a fungovania hotela. Nemáme teraz na mysli nákladné a časovo náročné rekonštrukcie a obnovy, ale aj niektoré malé, ale podstatné kroky, ktoré dokážu rýchlo a jednoducho zlepšiť pobyt i zážitok klientov v hoteloch.

 

hotel služby

 

Jednoduchý a rýchly proces rezervácie

Je najdôležitejšou vecou na úvod a prvé stretnutie klienta s ubytovacím zariadením. Jednoduchý a hladký proces rezervácie je spôsobom ako predísť tomu, aby klient komplikovaný proces prerušil a začal hľadať alternatívy. Je dôležité, aby webová stránka alebo online rezervačná platforma hotela fungovala bezchybne a bola kompatibilná so smartfónmi. Pre niektorých ľudí je potrebná aj možnosť rezervácie cez telefón alebo mailovú správu. Ponúknuť treba správny rezervačný formulár pre každú z cieľových skupín.

Digitálna registrácia a odhlásenie

Príchod do hotela bez zdĺhavého vyčkávania na recepcii a vypisovanie formulárov po často dlhej ceste nie je komfortné. Vyhnúť sa tomuto scenáru je možné digitálnou rezerváciou i odhlásením sa z hotela. Hostia sa tak môžu rozhodnúť, či sa chcú zaregistrovať digitálne vo svojom voľnom čase, alebo uprednostnia osobný zážitok na recepcii. Vďaka digitálnemu riešeniu sú hostia flexibilnejší aj v prípade, ak si želajú veľmi skoré alebo neskoré odhlásenie. Výhodou digitálnej registrácie je tiež nárazovité odbremenenie personálu na recepcii a ich možnosť postupného spracovania údajov o hosťoch.

Perzonalizované darčeky na privítanie

Často sú to malé gestá, ktoré majú veľký účinok. Preto perzonalizované darčeky na privítanie, ktoré čakajú na hosťa v hotelovej izbe, robia dobrý dojem a nemusia byť ani finančne náročné. Poteší živý kvet vo váze, sladkosť, regionálna špecialita, welcome drink alebo misa ovocia na izbe s menovitým privítaním hosťa. Tieto maličkosti zaisťujú určitú lojalitu zákazníkov a pozitívny výsledok v recenziách na hotel.

Tipy na trávenie voľného času

Existujú dve skupiny hostí. Tí, ktorí si vopred podrobne naštudujú o mieste kam cestujú čo najviac informácií. A potom hostia, ktorí na to nemajú čas alebo trpezlivosť. Preto odporučte v digitálnej alebo papierovej forme hosťom zaujímavé miesto na výlety, a aj „tajný“ zasvätený tip, ktorý možno nenájdu na internete, ale budú ho mať len priamo od vás.

Inovatívne funkcie v hoteli

Inteligentná hotelová izba sa stáva čoraz obľúbenejšou medzi hoteliermi i hosťami, pretože ponúka optimálne príležitosti na odlíšenie sa od konkurencie. Vďaka digitálnym inováciám môže byť pobyt pre hostí pohodlnejší a zaujímavejší. Patrí sem napríklad digitálne ovládanie izieb, osvetlenia, 24-hodinový hotelový servis, digitálne využívanie zdrojov elektrickej energie a vykurovania, perzonalizovaná zábava a oveľa viac. Takéto obnovy sú však často nákladné a nemožno ich zrealizovať naraz, ale aj postupné malé kroky sú v dlhodobom horizonte nákladovo efektívne.

Ochrana životného prostredia

Stále viac hostí pripisuje dôležitosť udržateľnosti. Jednou z možností je zaobísť sa bez dennej výmeny čerstvých uterákov, plachiet a poskytnúť možnosť voľby upratať hotelovú izbu na požiadanie. Samozrejmosťou je separovanie odpadu, šetriace hlavice v sprchách, na toaletách, preferencia lokálnych potravín a podobne.

Spätná väzba

Nikto nie je bližšie k hosťom ako zamestnanci hotela. Zisťujte preto spätnú väzbu aj od nich, vypočujte si ich návrhy a pripomienky. A samozrejmosťou by malo byť vypočutie si hodnotenie kvality poskytnutých služieb priamo od hosťa. To je možné realizovať pripomenutím sa po absolvovanom pobyte e-mailom alebo správou na mobilnom telefóne. Faktom je, že sa obvykle sťažujú najmä nespokojní hostia. Spôsobom, ako zachytiť negatívnych hostí, je poslať im po pobyte v hoteli e-mail s pripomenutím. Ak mal hosť pozitívnu skúsenosť, bude presmerovaný na požadované portály. Ak bol pobyt skôr negatívny, motivujte hosťa, aby ventiloval svoj hnev zaslaním osobnej správy napríklad riaditeľovi, manažérovi alebo inej zodpovednej osobe. To dáva nespokojnému hosťovi pocit, že je vypočutý. A samozrejme najdôležitejšia vec. Dôsledne analyzujte a implementujte spätnú väzbu. To je jediný spôsob, ako dlhodobo zlepšiť svoje služby.

Pripravila: Petra Adamcová