10. 12. 2013

V rámci tzv. re-brandingu hotelu můžeme vsadit na nostalgii a oživit některou ze „zapomenutých" značek. U výběru vhodného jména pro svůj hotel musíme splňovat kritérium nezaměnitelnosti a nesmíme porušit práva, která se týkají ochranných známek, autorských práv a podobně.

 

Určitě bych se zaměřila na snadnou zapamatovatelnost a vyslovitelnost jména, a pokud plánujeme expanzi do zahraničí, tak bych ideálně volila název hotelu bez diakritiky. Při volbě jména převládá serióznost a věcnost a nepřeháněla bych to s kreativitou. Dobře fungují tzv. rodinné názvy postavené na vlastním jméně, ale pokud se hotel bude chovat na trhu v rozporu s „dobrými mravy", nebo v rozporu s tím co proklamuje, poškodí to jméno i dotyčné fyzické osoby. Riziko při budování firemní značky je právě především to, pokud host posléze odhalí vnitřní rozpor mezi hodnotami propagovanými navenek, tzv. pouhou fasádu, křehký obraz firmy se rozpadne jako Potěmkinova vesnice. Velmi důležité je i to, ohlídat si i případné neetické jednání svých hlavních subdodavatelů, protože váš „branding" se vztahuje i na ně. Brandingů je více kategorií. Někde musíme naopak posílit branding místa, tedy „místo jako značka" a to především v regionech ideálně za spolupráce ostatních soukromých subjektů a krajů.

 

Rebranding foto

  

Podepište svůj produkt
Správně vybrané jméno společnosti řekne zákazníkovi, kdo jsme, co děláme, jak to děláme, odliší nás od konkurence a mělo by vzbudit v zákazníkovi zájem a chuť vás vyzkoušet! Často název hotelu či hotelové společnosti doprovází trefný slogan či dovětek, který ještě lépe pomůže zákazníkovi orientovat se v nabídce, může předat určité poselství, nebo lépe poznáme do jaké kategorie hotel zařadit. Pro příklad uvedu např. Buddha-bar-hotel Prague používá - „Not just another hotel, it´s a lifestyle...", nebo společnost OREA se zaměřuje na dva typy hotelů – vyšší a nižší kategorie, které dělí do dvou skupin, kde rozlišení identifikujeme přímo v logu – OREA Hotel Exclusive nebo OREA Hotels Classic. Naopak některé světoznámé značky ani žádné slogany k rozlišení nepotřebují a z některých se mohou stát kulturní symboly. K čemu vlastně slouží značka jako taková? Pomocí značky se identifikujeme od konkurence. Původně slovem „branding" bylo míněno především označování dobytka vypálením cejchu k jeho snadné identifikaci. I z dnešního pohledu však podstata zůstává stále stejná: Podepsat svůj produkt!

 

Rebranding foto 2

 

Corporate identity

Během vývoje společnosti může docházet k různým změnám – rozšíření, změna v segmentaci zákazníků, změna trhu, konkurence a podně, proto je důležité provést zpětnou reflexi, tzv. revizi značky, případně přistoupit k její revitalizaci. Jako malý příklad, byť ne zrovna z hotelnictví, bych uvedla, že dnes na vyhledávači místo „Seznam, najdu tam, co neznám" byl slogan pozměněn na „Seznam, najdu tam, co hledám". Součástí péče o značku je i dodržování tzv. corporate identity. Zřejmě nemusím zdůrazňovat jednotné oblečení zaměstnanců, kteří přichází do přímého styku s hostem, ideálně například barevně či jinak odlišené podle oddělení hotelu, opatřené jmenovkou. Host ihned ví, s kým a z jakého oddělení hovoří. Samozřejmě závisí na velikosti, typu a aktuálních možnostech hotelu. Další náležitosti jako logo, propagační materiály jsou dnes již samozřejmostí. Strategie budování firemní značky má, nebo může mít takovou moc, že jméno firmy propůjčí význam běžným předmětům. Značka se tak sama o sobě stává produktem. Pokud strategie budování firemní značky dokáže systematicky prosazovat určité hodnoty, využívá dvou společenských trendů. Jedním z nich je touha lidí po orientaci, stabilitě, pospolitosti, bezpečnosti, rovnosti, férovosti a hodnotách. Druhou tendencí jsou rostoucí nároky na společenskou, sociální odpovědnost firmy.

 

Mohlo by vás zajímat:

Vlastní značka hotelu nebo franchizing?

text: Ing. Jiřina Jenčková

foto: Nhow Berlin, Mandarin Oriental Hotels