Blíží se konec roku 2021 a každá společnost začíná bilancovat. Povedlo se nám vše, co jsme si předsevzali? Zvládli jsme koronavirovou krizi, jak nejlépe jsme dokázali? Byli jsme dostatečně vidět a díky tomu jsme byli schopni rozšířit své aktivity? Je toho spousta na zhodnocení a další nápady ke zpracování a plánování. Toto se týká také společnosti RATIONAL v Česku a na Slovensku.

 

rational foto

 

Jednou z nejvýraznějších aktivit, která letos probíhala od jara do podzimu a společnost RATIONAL se jí účastnila, bylo setkání starostů a místostarostů všech krajů. Tyto akce jsou tradičně pořádány agenturou Regionservis s.r.o. a společnost RATIONAL i letos byla jejich generálním partnerem a také prvním přednášejícím. Co se na těchto setkáních řeší? Témata, které jsou pro tyto zástupce aktuální. V letošním roce to byla především novela zákona o zadávání veřejných zakázek, nový stavební zákon a zákon o odpadech. Zejména první jmenované téma bylo velmi diskutované, především proto, že zadavatel veřejné zakázky musí zohledňovat environmentální profil v případě, že vypisuje zakázku na zařízení gastro (a nejen to). Na toto totiž navazuje také “šňůra” evropských dotačních titulů, které budou postupně vypisovány (od 1. 9. 2021 na 8 let) a ve kterých je k využití 990 mld. Kč a 45% z tohoto objemu musí být použito pro investice do životního prostředí (úspory energií, chemie atp.).

Představitelé obcí se takto mohou setkat, vyměnit si zkušenosti a diskutovat mezi sebou. Společnost RATIONAL měla touto cestou možnost představit své multifunkční varné systémy, a to prostřednictvím názorné ukázky, co tato zařízení dokáží, ale také prezentací výhod našich technologií obchodním ředitelem Jindřichem Švestkou.

Na každém takovém setkání se společnost snažila představit starostům RATIONAL jako spolehlivou technologii, do které se nemusí bát investovat. Ukazovala jim, jaké výhody mají multifunkční varné systémy pro jejich školní jídelny a další provozy. Že se nejedná pouze o úspory energií a vody, ale také času na samotnou přípravu pokrmů a s tím spojené menší personální nároky. Výsledkem je také eliminace přebytků surovin v případě nepovedené várky a v neposlední řadě dochází k menším vstupním nákladům na suroviny. V souvislosti s výše uvedenou novelou zákona o zadávání veřejných zakázek dostali zkrátka starostové a místostarostové argumenty pro to, aby se nebáli technologie RATIONAL ve svých investičních projektech preferovat. Odměnou jim bude spolehlivé zařízení, standardizace a výsledná spokojenost dětí a dalších strávníků.

Prezentace technologií těm, kteří ovládají rozpočet je jen jedna část, na kterou se společnost zaměřila. Důležitá je prezentace technologií těm, kteří ji budou poté fyzicky používat. Společnosti RATIONAL se snažila bořit zábrany právě vedoucích kuchyní jídelen a kuchařů samotných. Uvědomuje si, že personál kuchyní je složen hlavně ze starších ročníků kuchařů a kuchařek, kteří jsou obecně více skeptičtí vůči novým technologiím. S varnými systémy RATIONAL jim ale odpadá spousta třeba zbytečné práce, mohou být více v klidu a spolehnout se na zařízení samotné a na to, že dodají vždy špičkové a zdravé jídlo, které je už samo o sobě reklamou pro danou organizaci a také obec samotnou. RATIONAL se snažil odstranit jejich obecný strach z technologií a ukázat jim, že je to opravdu jednoduché a intuitivní. Uživatelé vlastně veškeré postupy mají již v konvektomatu nebo multifunkční pánvi uloženy a pár kliky varný proces spustí. Součástí prezentace také bylo krátké edukační okénko opět o novele ZZVZ a také o možnostech dotačních programů, resp. výzev. V neposlední řadě jsme probírali stále se prohlubující problém s nedostatkem personálu, který ale dokáží právě RATIONAL varné systémy významně nahradit, jak sami vedoucí potvrdili.

Společnost RATIONAL považuje za důležité, aby o výhodách konvektomatu iCombi a multifunkční pánve iVario věděli obě strany. Jenom tak může jedna strana vyvinout nutný tlak právě na tu druhou. RATIONAL děkuje za prostor, který agentury Regionservis a Jídelny.cz poskytly na jejich akcích. Samozřejmostí je také zmínit distribuční partnery společnosti RATIONAL v jednotlivých regionech, bez jejichž podpory by nešlo dosáhnout takových pozitivních výsledků v tomto sektoru, jaké se letos povedly. Právě jejich zkušení kuchaři byli nedílnou součástí prezentace multifunkčních technologií RATIONAL.

Už nyní se společnosti RATIONAL velmi těšíme na další rok a na spoustu příležitostí, které tyto společné aktivity mohou přinést všem stranám – společnosti RATIONAL jako výrobci technologií, starostům jako zástupcům investora, samotným uživatelům v profesionálních kuchyních a také prodejním patnerům.