Je bez zápachu, nepoškodzuje povrchy, nie je dráždivá, neobsahuje škodlivý chlór, ani alkohol a zároveň je priateľská k životnému prostrediu. Zabíja všetky typy doposiaľ testovaných vírusov, baktérií a kvasiniek. Metóda, ktorú spoločnosť iDry SK využíva na povrchovú dezinfekciu, sa výborne osvedčila v ubytovacích zariadeniach, hoteloch a penziónoch. Róbert Emila a Ján Kovalčík v rozhovore zdôrazňuju, že riziko kontaminácie a šírenia baktérií a vírusov je v hoteloch o to väčšie, že zlučuje rôzne druhy priestorov a povrchov.

 

1

 

V čom je efektívna dezinfekcia, ktorú aplikujete?

- V podstate spájame dve výnimočné „veci“. Jednou je unikátna metóda bezdotykového nanášania elektrostatickým aplikátorom, ktorý sme pred niekoľkými rokmi priniesli na slovenský trh. Jeho princíp spočíva v tom, že aplikátor vytvorí jemnú hmlovinu, ktorú zároveň nabíja kladným nábojom. Keďže zem a objekty majú prirodzene záporný náboj, v realite to spôsobí, že aplikovaná látka vytvorí na postrekovanom povrchu homogénny kompaktný film. V podstate predmet „obalí“. Druhou výnimočnou „vecou“ je samotná dezinfekčná látka, ktorú aplikujeme. Ide o najnovší typ vodou riediteľnej dezinfekcie s obsahom polyméru (PolyHMG), ktorá je účinná nielen v momente aplikácie, ale dokáže pôsobiť a likvidovať baktérie, huby a vírusy (vrátane koronavírusu) ešte aj niekoľko dní. Veríme, že týmto sme vytvorili unikátnu kombináciu, ktorá vo všeobecnosti znásobuje účinnosť dezinfekcie priestorov a tým prináša v konečnom dôsledku väčšiu pridanú hodnotu pre klienta.

 

 

Kde všade sa táto metóda dezinfekcie použiť?

- Vzhľadom k širokej využiteľnosti aplikačnej techniky a zariadení i samotnej dezinfekcie, ktorú používame, nie sme „špecificky orientovaní“. Zabezpečujeme doslova všetky typy priestorov s rozličným zameraním. Od plôch menších rozmerov, ako napríklad kancelárske, obchodné priestory, to znamená povrchy stolov, stoličiek, všetky dotykové plochy počítačov, klávesníc, kľučiek, tlačidiel, zábradlí, sanity, ale aj interiéry dopravných prostriedkov, mraziarenské boxy, až po rozsiahle plochy, čo znamená veľké objekty, skladové priestory, výrobné haly, nemocnice, veterinárne stanice a podobne. Špeciálnou kategóriou je vzduchotechnika a klimatizácie, ktorej je potrebné sa venovať skutočne precízne. Od zmapovania vedenia „rúr“, prezretia jednotlivých klimatizačných jednotiek a ich následnej dôkladnej dezinfekcii. Zaujímavou oblasťou je i dezinfekcia bazénov, víriviek a sáun.

 

2

 

Sú hotely a reštaurácie špecifické pri aplikovaní dezinfekcie?

- Špecifické sú rozhodne pohybom veľkého množstva rôznych a často sa striedajúcich ľudí. Taktiež z nášho pohľadu hotely zlučujú všetky typy priestorov a druhy povrchov pre dezinfekciu: kancelárske a kongresové priestory, wellness s bazénmi a saunami, fitness centrum, samotné izby, sociálne zariadenia, priestory pre pranie bielizne a odevov, vzduchotechniku a klimatizácie a v neposlednom rade priestory kuchyne a reštaurácie, kde sa pracuje s potravinami. Všade tu existuje vysoké riziko kontaminácie, prenosu a šírenia baktérií a vírusov, v prípade vlhkých priestorov i živná pôda pre vznik plesní. Spoločným menovateľom je nutnosť dodržiavania a zachovávania vysokého štandardu hygieny. Tu je priestor pre našu prácu a veríme, že zároveň i prínos pre klienta. Máme pozitívnu skúsenosť, že pravidelnou plošnou dezinfekciou týchto priestorov, ideálne v kombinácii s našimi výrobkami (napríklad pre následné umývanie povrchov, bazény a podobne), je možné zabezpečiť ich adekvátnu dlhodobú ochranu na vysokej úrovni.

Aké máte skúsenosti s dezinfekciou ubytovacích zariadení?

- Veľmi dobré. Majitelia, respektíve zodpovedné osoby, ktoré nás kontaktujú, väčšinou už vedia, prečo nás volajú, pretože majú odporúčanie od iných. Asi najpresvedčivejším „dôkazom“ našej práce pre mnohých je ukážka kultivačných sterov z rôznych plôch pred začatím dezinfekcie a následne po našom zásahu, respektíve pri používaní našich výrobkov. Tu je skutočne vidieť, že naša práca má zmysel. Pozitívnej spätnej väzbe napomáhajú tiež vlastnosti aplikácie ako aj samotnej dezinfekcie. Tým, že nepáchne, nebieli a má PH blízke 7, nekoroduje, nepoškodzuje povrchy, pracuje sa s ňou dobre a najmä neničí pri opakovanom používaní plochy, materiály a zariadenia, na ktoré sa nanáša. Skvelý ohlas máme v poslednej dobe pri bazénovej technike. Samotní návštevníci, najmä citlivé skupiny a deti zas v porovnaní s dezinfikovaním na báze chlóru najviac ocenili, že „neštípe oči“, nevysušuje pokožku a predovšetkým nevzniká charakteristický dráždivý zápach.

 

5

 

Existujú rôzne programy dezinfekcie podľa toho, ako chce zákazník precízne vydezinfikovať priestory?

- Áno, existuje viacero možností. Všetko závisí od požiadavky, respektíve potreby klienta. Či hľadá jednorazové riešenie pre vyriešenie vzniknutého problému, alebo spôsob, ako dlhodobo zvýšiť hygienický štandard. Úlohu zohráva samozrejme veľkosť prevádzky a podstata samotného problému. Podľa toho sa zvolí metóda, spôsob a dezinfekčný prípravok, ktorý klientovi na základe našich dlhodobých skúseností, overených v praxi, navrhneme.

Do akej miery je dôležité robiť v hoteloch pravidelnú komplexnú dezinfekciu?

- Aby bola dezinfekcia účinná, je veľmi dôležité prízvukovať, že musí byť pravidelná. Pravidelnosť sa následne odvíja od toho, či ide o výnimočnú situáciu, ako napríklad v súčasnosti s koronavírusom, alebo iným problémom, s ktorým sa klient môže pravidelne reálne, alebo potenciálne stretávať. Taktiež je na mieste zdôrazniť výraz preventívna. Ak by klient nedezinfikoval preventívne pravidelne, určitý problém sa môže rýchlo dostaviť. Pravidelne sa nám v roku opakujú záťažové obdobia v zmysle chorobnosti, ale napríklad i zvýšenej frekvencie pohybu ľudí. Keď zohľadníme všetky tieto faktory, plus faktory týkajúce sa konkrétneho zariadenia, dostaneme obraz o jeho fungovaní a následne odpoveď kedy a ako často odporúčame vykonať komplexnú dezinfekciu s našou asistenciou. Veľkou devízou je v tomto prípade vlastnosť nami používanej polymérovej dezinfekcie, ktorá vytvára povrch schopný eliminovať negatívne vplyvy nielen „okamžite“, ale aj následne, v určitom čase po aplikácií. V ideálnom prípade nastavíme účinný proces kombináciou spolupráce medzi nami vykonanou plošnou dezinfekciou a následným používaním našich polymérových výrobkov pre bežnú údržbu. Týmto sa postaráme o to, aby nás klient „videl čo najmenej“.

 

3

 

Obmedzí zásah dezinfekčného tímu prevádzku ubytovacích zariadení?

- Ideálne je vykonávať dezinfekciu v prázdnom priestore bez prítomnosti ľudí, takže určitým menším obmedzeniam sa nevyhneme. Z tohto dôvodu sa snažíme prispôsobiť, respektíve zosúladiť čas a spôsob výkonu s prevádzkou tak, aby boli obmedzenia čo najkratšie. Po dohode s klientom zvolíme časy, či už v skorých ranných, alebo neskorších večerných, nočných hodinách, prípadne v období s nižšou návštevnosťou. Pred samotnou aplikáciou nie je potrebné priestory „vypratávať“, ani zakrývať techniku a dotykové plochy, či odnášať zeleň. Dĺžka výkonu záleží na rozsahu objednávky, to je rozsahu a typu priestoru a zariadení od napríklad jednej, až po niekoľko hodín. Po aplikácii postreku (jemná hmlovina) je potrebných približne 15 minút pre jeho zaschnutie, čím sa vytvorí ochranná antibakteriálna vrstva, ktorá chráni povrch i niekoľko dní. Keďže nami používaná dezinfekcia je bez zápachu, nie je dráždivá, ani toxická, pozitívnym efektom v porovnaní s inými je, že nie je potrebné po aplikácii priestory vetrať. Prevádzka sa môže vrátiť v podstate ihneď ku svojej bežnej činnosti. Pomyselnou čerešničkou na torte je, aj pri následnom bežnom používaní, jej priateľskosť k životnému prostrediu.

 

4

 

Text: BK
Foto: iDRY SK
Viac na: dezinfekciapovrchov.sk