Práca v reštauračnej kuchyni môže byť ťažká. Teplo a hluk, ktoré tam vládnu, sú telesne aj duševne náročné. Tím poprednej značky v oblasti hygieny a zdravia Tork® na základe výskumu reštauračných kuchýň zistil, že každá sa snaží zaviesť pevný sled pracovných úkonov. Kuchári potom spolupracujú a dosahujú kvalitnejšie výkony. Ak sa však tok pracovných úkonov naruší, objavia sa problémy. Mohol by komplexný systém pracovných procesov a správne hygienické riešenia zlepšiť efektivitu v kuchyni? Aby to tím značky Tork zistil, spojil sa s Alanom Kinsellom, konzultantom v odbore optimalizácie kuchýň a vo frekventovanej reštaurácii uskutočnili „experiment s pracovnými procesmi“.

 

tork 1

 

Pracovný tok zahŕňa všetky aspekty každodenných úkonov reštaurácie – od rozbitia prvého vajíčka na raňajky po ozdobenie posledného dezertu, od prvého priania dobrého rána po večerné utieranie stolov. „Najlepší spôsob, ako opísať pracovný tok, je efektivita kuchyne. Kuchári musia pracovať v prostredí, v ktorom sa môžu po kuchyni pohybovať s ľahkosťou. Prácu potom robia efektívne a výsledkom je rentabilita a personál, ktorý nie je vystavený stresu,“ hovorí Alan Kinsella.

 

tork 2

 

Alan s tímom celú kuchyňu upratali a na rôzne miesta nainštalovali produkty značky Tork. Rozmiestnili ich strategicky tak, aby zaistili čo najlepší prístup k produktom na utieranie a čistenie počas špičky. Vzniklo prehľadné a hygienické prostredie, v ktorom je radosť pracovať. Nové zásobníky na papierové utierky Tork Reflex™ významne prispeli k zefektívneniu pracovných procesov personálu. Vďaka novým funkciám vrátane otočnej hubice a dávkovaniu po jednotlivých útržkoch je možné papier vyňať pod akýmkoľvek uhlom. Navyše sa znižuje riziko krížovej kontaminácie, pretože používatelia sa dotknú iba toho, čo si vezmú. Bočné otváranie, sťahovací kryt zásobníka a indikátor potreby doplnenia zaručujú ľahkú obsluhu pri dopĺňaní papiera.

„Odporučil by som umiestniť papierové utierky do každej sekcie kuchyne vrátanie vchodu a východu na úroveň očí, aby sa umývanie a utieranie rúk stalo návykom,“ vraví Simon Wood, majiteľ a šéfkuchár reštaurácie Wood Manchester, víťaz súťaže MasterChef UK z roku 2015.

 

tork 3

 

Reštauračné kuchyne musia byť na každý deň pripravené čo najlepšie. Pokiaľ sú pracovný tok, hygiena a efektivita v súlade, personál nemusí príliš myslieť na dodržiavanie vysokých hygienických štandardov. Alan Kinsella to potvrdzuje: „Musíme zaistiť, aby bola hygiena na najvyššej úrovni. Vytvorí sa tým správny sled pracovných úkonov, ktorý dá personálu novú energiu. Udržovanie vysokých hygienických štandardov v reštauračnej kuchyni znamená, že sa z toho stane rutina, keď personál vykonáva hygienické úkony bez toho, aby si to vôbec uvedomoval.“

 

 

Text a foto: Tork®

Viac na: www.tork.sk/reflex