Skláreň Rona patrí medzi významných svetových výrobcov kvalitného nápojového skla, doplnkov na stolovanie a dekoračných predmetov. Založila ju spoločnosť Schreiber & Neffen v roku 1892. Zručnosťou sklárov a kvalitou svojich výrobkov skláreň veľmi rýchlo získala medzinárodný význam, pretože väčšina produkcie bola určená na export.

Už od začiatku existencie sklárne bolo súčasťou širokej ponuky nápojového skla aj sklo pre gastronómiu. Od roka 1897 skláreň dodávala svoje výrobky mnohým významným hotelom, medzi nimi aj svetoznámemu hotelu Sacher vo Viedni.

 

sklaren rona danae

 

Viac ako 125-ročná tradícia výroby skla so silnou orientáciou na export, kvalifikovaný personál a produkcia spojená s využitím najmodernejších technológií sa odráža v zaujímavej a bohatej ponuke produktov RONA. Toto zázemie umožňuje veľmi flexibilnú reakciu na zmeny módnych trendov a potrieb trhu. Veľký dôraz na kvalitu, dizajn a servis pr zákazníkov, zaručuje spoločnosti popredné miesto na celosvetovom trhu s nápojovým sklom.

 

sklaren rona nerea


Bohaté skúsenosti, kvalifikácia zamestnancov a technologické vybavenie umožňuje pružnú spoluprácu s našími partnermi aj v prípade individuálnych požiadaviek v oblasti dizajnu, technológie, dekorácie či balenia. Za hlavné silné stránky sklárne možno považovať pestrosť sortimentu, kvalitu, pružnosť a individuálny prístup k zákazníkom.

 

sklaren rona mode

 

Meniaci sa dopyt a módne trendy pripisujú dizajnovej práci veľmi dôležité miesto. Dizajnér vo svojej vízii dáva konkrétnu podobu a tvar pôvodne žeravej a beztvárnej hmote. Veľmi dôležitá je úzka spolupráca dizajnéra s technikmi; aplikovaním vhodnej technológie tvarovania vzniká konkrétna podoba, tvar a vyhotovenie výrobku.

 

sklaren rona select

 

Pri tvorbe sortimentu Rona, a. s., výtvarníci pomáhajú zákazníkom realizovať ich vlastné predstavy ohľadne produktov aj vhodných dekorácií. Rona, a. s., prináša inováciu prostredníctvom zaujímavého a vysoko kvalitného dizajnu, ktorý sa vyznačuje funkčnosťou a vysokou estetickou úrovňou a ktorý dokáže uspokojiť široké spektrum zákazníkov.

 

sklaren rona carafes

 

Našim hlavným cieľom je atraktívny sortiment, kvalita, servis a v konečnom dôsledku spokojný zákazník.

 

Text a foto: Skláreň Rona

Viac na: www.rona.sk