Iniciatíva zástupcov a podnikateľov v HORECA sektore a zástupcov mimovládnym neziskových organizácií spúšťa projekt #horeca pomáha, ktorým chcú pomôcť ľuďom zo zahraničia nájsť si prácu práve v tomto sektore.

 

horeca

 

Hotelierstvo, gastro segment a služby súvisiace s cestovným ruchom patria medzi najviac zasiahnuté odvetvia pandémiou, inflačnou a energetickou krízou. V období pred pandémiou tu pracovalo viac ako 110 000 zamestnancov. Cestovný ruch zamestnával zhruba 160 000 osôb, čo predstavuje 4 % z celkového počtu zamestnancov Slovenska. Tesne pred začiatkom tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny slovenským hotelierom a majiteľom gastro prevádzok chýbalo viac ako 10 000 zamestnancov.

Iniciatíva zástupcov a podnikateľov v HORECA sektore a zástupcov MNO, chce zamestnávateľom pomôcť nájsť pracovníkov zo zahraničia. Iniciatíva #horeca pomáha uľahčí možnosť zamestnať sa v tomto sektore ľuďom z Ukrajiny, ale aj z iných krajín.

„Vďaka tomu si môžeme navzájom pomôcť. Iniciatíva #horeca pomáha ponúka komplexné informácie o najvhodnejšom spôsobe získania údajov, nielen o práci v HORECA sektore, ale aj iných nástrojov pomoci na Slovensku. Mnoho pracovných pozícií je vhodných pre ľudí, ktorí nemajú príslušnú kvalifikáciu alebo pracovné skúsenosti. Výhodou práce v tomto sektore je, že záujemcovia o prácu nájdu uplatnenie, bez ohľadu na to, či majú záujem zamestnať sa len dočasne alebo dlhodobo“, dodáva Rastislav Amrich z Inštitútu klimatickej neutrality, iniciátor projektu #horeca pomáha.

Na webovej stránke www.horecapomaha.sk nájdu na jednom mieste záujemcovia podrobné informácie o tom, ako sa zamestnať v HORECA sektore, zákonných nárokoch a benefitoch pre zamestnancov. Rovnako však aj prehľadné informácie pre zamestnávateľov, ktorí chcú ponúknuť prácu ľuďom z Ukrajiny alebo z cudzej krajiny v sektore HORECA.

„Hotelieri a gastro prevádzky od začiatku konfliktu iniciatívne pomáhali odídencom z Ukrajiny s poskytnutím často bezplatného ubytovania. Možnosť zamestnať týchto ľudí vyplynula jednak z potrieb samotných zamestnávateľov, ale aj z potrieb a záujmu odídencov. Sme presvedčení, že aj vďaka tejto iniciatíve pomôžeme odídencom zapracovať sa do bežného života na Slovensku“, uviedol Marek Harbuľák, prezident Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska.

Aktuálnosť a dôležitosť iniciatívy #horeca pomáha oceňuje aj Vladimír Šucha, vedúci zastúpenie Európskej komisie v SR: „Služby cestovného ruchu patria k oblastiam, ktoré boli počas pandémie zasiahnuté najviac. Hotelierstvo, spolu so sektorom gastro a cestovného ruchu utrpeli v celej Európskej únii obrovský odliv pracovnej sily, ktorý sa ani po viac ako dvoch rokoch od nástupu pandémie, nepodarilo v plnej miere kompenzovať. Situácia s nedostatkom ľudí je dlhodobo kritická a preto veľmi vítam projekt #horecapomaha a verím, že táto spoločná iniciatíva zamestnávateľov v tomto sektore a mimovládnych neziskových organizácií, pomôže nájsť uplatnenie či už vojnovým utečencom z Ukrajiny alebo cudzincom z tretích krajín žijúcim na Slovensku a uľahčí im integráciu do našej spoločnosti. Prajem iniciatíve #horecapomaha veľa úspechov.“

Iniciatíva #horeca pomáha pripravuje aj ďalšie aktivity, aby o projekte informovala predovšetkým zamestnávateľov v HORECA sektore. Jednou z nich budú workshopy, aj online formou, ktoré pomôžu zamestnávateľom zoznámiť sa s efektívnymi postupmi pri zamestnávaní odídencov i pracovníkov z iných krajín. To by mohlo v budúcnosti zlepšiť situáciu v tomto segmente slovenského pracovného trhu.