Vláda SR prijala v stredu 16.decembra uznesenie, ktorým obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hodiny nasledujúceho dňa. Obmedzenie končí uplynutím 29. decembra 2020.

 

lockdown uvod 1

 

Niektoré výnimky z obmedzenia pohybu sa týkajú aj poskytovania služieb a využívania ubytovacích zariadení, kontkrétne ide o tieto:

  • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť
  • pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť
  • cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11.,
  • ÚVZ SR v súvislosti s týmto uznesením vydal novú vyhlášku č. 45., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Ako budú fungovať zariadenia verejného stravovania od soboty?

Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v interiérových aj exteriérových častiach prevádzok. Prevádzky verejného stravovania môžu predávať jedlá a nápoje so sebou alebo organizovať rozvoz.

Ako budú fungovať ubytovacie zariadenia od soboty?

Návštevníci ubytovacích zariadení starší ako 10 rokov sa budú musieť preukázať negatívnymi výsledkami AG alebo PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia COVID -19 podľa prílohy vyhlášky.

POZOR!

  • Umelé kúpaliská, teda aj bazény v ubytovacích zariadeniach, ako aj fitness centrá sú zatvorené.
  • Stravovanie v ubytovacích zariadeniach nie je možné podávať ani v spoločných priestoroch, to znamená iba room service alebo so sebou.

Kompletné znenie vyhlášky s ďalšími povinnosťami a podrobnosťami si môžete stiahnuť tu.

Zdroj informácií: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska