Od stredy 3. júna 2020 sa v Slovenskej republike uvoľňujú ďalšie opatrenia súvisiace s pandémiou korona vírusu. Otvárajú sa vnútorné športoviská, fitnes centrá, wellness centrá, kúpaliská a masáže. Konkrétne zmeny o možnostiach poskytovania hotelových a stravovacích služieb, rozsadenie hostí pri stoloch, rovnako aj informácie o konkretizácii nosenia rúšok pri konkrétnych aktivitách sa dozviete v nasledovných opatreniach. Po kliknutí na konkrétne opatrenia sa dozviete viac informácií.

 

posledná fáza

 

Obmedzenia platné pre hotely a reštaurácie:

Opatrením OLP/3795/2020 ÚVZ SR ustanovil podmienky pre poskytovanie stravovacích služieb na letných terasách a ubytovacích služieb platné od 06. mája 2020. Prevádzkový režim pre hotely, penzióny a letné terasy.

Opatrením OLP/4085/2020 OLP sa od 20. mája 2020 opätovne umožnilo usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb pri dodržiavaní povinnosti uvedených v opatrení.

Opatrením OLP/4083/2020 OLP sa od 20. mája 2020 umožnilo stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania podmienok v opatrení. Od 27. mája 2020 platia výnimky z prijatého opatrenia.

Všeobecné informácie:

Rúška - vonku len do dvoch metrov, na hromadných podujatiach a vnútri povinné

Taxíky - fólia odporúčaná, klimatizácia dovolená, časový odstup 15 minút zrušený

Kultúrne podujatia - umelci bez testu, šachovnicové sedenie

Denné stacionáre - otvorené do 62 rokov

Hromadné podujatia - od 10. júna maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka 1000 osôb

Verejné stravovanie - ruší sa časové obmedzenie a limit počtu ľudí za stolom

Športové súťažné podujatia - od 3. júna

Hranice - pre CZ a HU - okrem OP a pobytu - iné dva doklady preukazujúce život v krajine

Otvárajú sa - všetky vnútorné športoviská, wellness centrá, fitness centrá, kúpaliská, kúpele, masáže, kasína, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad

Otváracie hodiny pre dôchodcov sa rušia.

Ubytovanie - ruší sa 24 hodinový odstup a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe

Zdroj: AHSR a Úrad vlády SR