Podniky v hotelierstve a gastronómii nemôžu dostatočne využívať nástroje pomoci zo strany štátu - ukázal aktuálny prieskum Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS).

 

tlacova sprava hotely 3

 

Súčasnú pomoc si časť zamestnávateľov v gastronómii a hotelierstve nedokáže vôbec uplatniť pre nesplnenie podmienok, či udržanie počtu pracovníkov. Hlavným dôvodom ďalších problémov sú stále platné reštrikcie, kvôli čomu klesá dopyt a tým aj tržby, čo bude znamenať nové kolo prepúšťaní. Mimoriadne dôležitá je pre prevádzky v cestovnom ruchu, osobitne hotely a reštaurácie, pomoc v období po otvorení svojich prevádzok, na tzv. reštart.

Na základe aktuálneho prieskumu v čase od 12. do 13. mája t.r., ktorý urobila AHRS medzi svojimi členmi je zrejmé, že za marec 20% podnikov v gastronómii a hotelierstve nevyužilo žiaden z nástrojov tzv. Prvej pomoci. Z tých, čo tak urobili, nemalo podpísanú dohodu s príslušným úradom práce až 33% zamestnávateľov a podnikov. Prieskumu sa zúčastnilo 122 opýtaných. Zamestnávatelia, ktorí nepožiadali v marci o žiadnu formu pomoci uvádzajú ako hlavné dôvody to, že nespĺňajú podmienky stanovené pre čerpanie a záväzok udržania pracovných miest. 

 

tlacova sprava hotely 1

 

V čase od zatvorenia resp. obmedzenia činnosti prevádzok v gastronómii a hotelierstve, však takmer 60% zamestnávateľov pristúpilo k znižovaniu stavu zamestnancov v trvalom pracovnom vzťahu. Ide najmä o pracovné pozície kuchár, čašník, chyžná, recepčná. Práve títo pracovníci tvorili najväčšiu časť prepustených a zároveň tieto pozície patria k najpočetnejším v hotelierstve a gastronómii. Zatiaľ 40% z opýtaných zamestnávateľov doteraz neprepúšťalo, no viac ako polovica z nich to zvažuje v ďalšom období. Hlavnými dôvodmi pre znižovanie počtu zamestnancov je výrazný pokles dopytu a tržieb v období po otvorení prevádzky a ako ďalšiu skutočnosť na prepúšťanie uvádzajú súčasné nastavenie foriem pomoci, ktoré nie sú dostatočné pre udržanie zamestnanosti. Viac ako tretina z tých, ktorí ešte zamestnanosť vo svojich zariadeniach udržali však deklaruje, že už nedokážu udržať podnikanie a prepúšťať určite budú.

 

tlacova sprava hotely 2

 

Viac ako polovica respondentov z prieskumu tiež uviedla, že zatiaľ nevyužila žiaden z ďalších nástrojov pomoci pre podnikateľov, akými sú odklad splátok úverov, získanie preklenovacieho úveru alebo produkt Podnikateľ 2020 SZRB. Pričom až 55% tých podnikateľov, ktorí sa rozhodli využiť tieto nástroje, v čase prieskumu nemalo ešte uzatvorenú dohodu s finančnou inštitúciou, čo poukazuje na zdĺhavosť pri vybavovaní týchto úverov.

Prieskum jednoznačne ukázal aj to, že zamestnávatelia a podnikatelia v gastronómii a hotelierstve očakávajú v najbližších mesiacoch výrazný pokles dopytu zo strany zákazníkov o ich služby, ktorý je spôsobený stále platnými reštrikciami a obmedzeniami. Tie výrazne obmedzujú záujem hostí o služby, ktoré sú hlavným motívom pre návštevu hotela či reštaurácie.

Napriek postupnému uvoľňovaniu reštrikcií takmer 83% podnikov očakáva v mesiaci máj medziročný pokles tržieb o viac ako 80%, v júni 75% podnikov predpokladá pokles o viac ako 60%, v mesiaci júl 73% podnikov očakáva pokles tržieb o viac ako 40% a v mesiaci august, ktorí predstavuje najlepší mesiac z hľadiska tržieb v cestovnom ruchu 64% podnikov stále očakáva medziročný pokles tržieb o viac ako 40%. Po letných mesiacoch očakávajú hotely a reštaurácie znova zhoršenie a vyšší prepad tržieb.

Pritom 70% hotelierov a majiteľov reštaurácií odhaduje, že neudrží svoje podnikanie bez aktívnej pomoci štátu aj po znovuotvorení prevádzok.

Z existujúcich nástrojov pomoci štátu navrhujú:

- predlženie nástrojov prvej pomoci štátu zamestnávateľom aj na jún a ďalšie mesiace,

- zrušenie odvodov zamestnávateľa (sociálne odvody) aj na ďalšie mesiace, v súčasnosti je to len za apríl.

Pre reštart svojho podnikania požadujú prijatie ďalších opatrení, akými sú:

- podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rekreačných poukazov,

- zníženie sadzieb DPH na stravovacie služby,

- podnikatelia v gastronómii a hotelierstve považujú otváranie hraníc za dôležitú pomoc pre ich podnikanie.

Zdroj: Tlačová správa AHRS z 20.5.2020
Ilustračné fotografie zhora nadol: Mandarin Oriental Hotel Guanghzhou; designhotels.com; Hotel Giardino Mountain St. Moritz

 

Prečítajte si tiež: Hotely a reštaurácie budú potrebovať dlhodobú pomoc

pomoc hotely restauracie 2