Asociácia hotelov a reštaurácií SR prináša tipy a návody prevádzkovateľom ubytovacích a stravovacích zariadení, ktoré smerujú k optimalizácii nákladov a procesov v ubytovacích a stravovacích prevádzkach počas ich zatvorenia.

 

upratovanie uvod s

 

V súvislosti so vzniknutou situáciou je nutné riešiť množstvo problémov, ktoré kríza priniesla. Preto sa Asociácia hotelov a reštaurácií na Slovensku rozhodla pomôcť zdieľať tipy a odporúčania, ako je možné efektívne znížiť náklady.

Návrhy na optimalizáciu nákladov v hotelových a reštauračných zariadeniach - ZAMESTNANCI

  • Zvážiť ukončenie pracovnej zmluvy zamestnancov v skúšobnej dobe.
  • Dohodnúť sa so zamestnancami na skrátené pracovné úväzky v preklenovacom období z dôvodu udržania stavu zamestnancov.
  • Výpoveď z dôvodu reorganizácie - zrušenia pracovného miesta bez náhrady. Ak je zamestnanec v pracovnom pomere do 1 roka, platí 1- mesačná výpovedná lehota bez odstupného.
  • Dohodnúť sa s odbormi, alebo so zástupcami zamestnancov (dôverníkom) na vyplatení 60% hrubej mzdy za čas strávený doma. Stále platí, že zamestnávateľ s akýmkoľvek počtom zamestnancov si môže zvoliť dôverníka kedykoľvek, t.j. môže tak spraviť aj hneď, len na to potrebuje zvolať zamestnancov (napr. cez FB).

Viac informácií: https://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/volba-zamestnaneckeho-dovernika-10.htm