Trendy v oblasti hotelierstva ukazujú, že už aj bežný hosť si uvedomuje trvalo udržateľný rozvoj v hoteli. Voľby hostí v domácom prostredí sú stále uvedomelejšie a snažia sa, aby aj ich cestovanie a ubytovanie nemali negatívny dosah na životné prostredie. Záujem o možnosti, ktoré znižujú vplyv na životné prostredie, vrátane výberu hotela, v ktorom sa ubytujú, sa neustále zvyšuje. Skúsenosť hostí je síce vždy v centre záujmu hotelových manažérov, ale trvalo udržateľný rozvoj sa stal rovnako bežným rozlišovacím prvkom.

 

Happy restaurant manager holding box with fresh spices

 

Ako to zvládnete? Tak, že zaistíte, aby si hostia uvedomili a ocenili hodnotu svojej voľby ubytovať sa vo vašom hoteli. Tak, že im vysvetlíte všetky udržateľné rozhodnutia, ktoré ste vo svojom zariadení urobili. Tak, že priblížite svoje úsilie svojim hosťom, vďaka čomu im ukážete, že sa vaše hodnoty zhodujú.

3 jednoduché udržateľné kroky, ktoré si hostia všimnú

Znížte odpad a recyklujte

Existuje mnoho vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili množstvo odpadu. Jednou z nich je prechod na dávkovacie systémy na servítky aj utierky na ruky s dávkovaním po útržkoch, čím predídete nadmernej spotrebe. Ďalšou je výber produktov s menším baliacim materiálom. Môžete požiadať svojich hostí, aby separovali odpad, čím umožnia správnu recykláciu. Tým sa budú cítiť užitoční. A, samozrejme, oboznámte ich so svojím úsilím.

 

cropped vie of man putting plastic bottles in green recycle box

 

Používajte ekologické hygienické produkty

Vaši hostia sa chcú cítiť pohodlne, keď trávia čas mimo domu. Ponukou pekných ekologických produktov, im ukážete, že vám rovnako záleží na nich aj na prírode. Je to malé, ale veľmi účinné gesto, ktoré zlepší skúsenosť hostí.

 

Woman use soap and washing hands under the water tap. Hygiene concept, top view, healthcare. Personal hygiene and body care

 

Zredukujte používanie jednorazových plastov

Oboznámenie hostí s tým, že znižujete využívanie produktov na jedno použitie, dokazuje vaše povedomie a preberanie zodpovednosti. Značka Tork má bohaté portfólio produktov, vďaka ktorým zlepšíte skúsenosť hostí v luxusných, nadštandardných, štandardných, ekonomických zariadeniach či zariadeniach určených na predĺžený pobyt. V rámci našej ponuky produktov nájdete riešenia, ktoré znižujú odpad a spotrebu, a náplne certifikované treťou stranou z materiálov zo zodpovedne spravovaných zdrojov, 100 % recyklované a kompostovateľné. Dovoľte nám zlepšiť vaše podnikanie.

 

tork 4

 

 

Viac informácií: www.tork.sk a www.tork.cz

Nápis Znova otvorené & Kontrolný zoznam: Späť do práce | Tork SK
https://www.tork.sk/torkcampaigns/corona-virus/spat-do-prace/

ŠETRÍME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
www.europapier.sk/sk/zivotne-prostredie/zodpovednost

EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY:
www.europapier.sk/sk/zivotne-prostredie/certifikaty