Havarijné poistenie vozidla je dobrovoľným poistením, ktoré zabezpečuje krytie škôd na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť v dôsledku nehody, pri krádeži vozidla alebo jeho častí, pri poškodení vozidla v dôsledku živelnej pohromy alebo vandalizmu.

 

poistenie havarijne

 

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia, ktoré sa vzťahuje len na škody spôsobené vozidlom poisteného inému účastníkovi cestnej premávky, havarijné poistenie ochraňuje aj vozidlo poisteného ako také, a to aj v prípade, že nehodu zapríčiní poistený alebo v prípade, že vinník, ktorý spôsobil škodu nie je známy.

Cena havarijného poistenia

Výška cena havarijného poistenia sa odvíja od značky a typu vozidla, ceny a roku výroby vozidla, od veku majiteľa vozidla, bezškodového priebehu predošlého poistenia, najazdených kilometrov i od výšky spoluúčasti. Spoluúčasť predstavuje sumu, ktorú platí poistený pri poistnej udalosti zo svojich zdrojov. Všeobecne sa dá povedať, že čím nižšia je cena poistenia, tým vyššia je spoluúčasť a naopak. Suma alebo percento spoluúčasti je na dohode medzi poisťovňou a poisteným.

 

poistenie havarijne 2

 

Čo kryje havarijné poistenie vozidiel

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť vo viacerých variantoch. Variant, ktorý kryje všetky riziká, sa v poisťovníctve nazýva all-risk. Väčšina poisťovní ponúka havarijné poistenie v rôznych balíkoch alebo si môžete poskladať poistenie z rizík, ktoré si sami vyberiete, a ktorých možnosť vzniku považujete za pravdepodobné.

Kedy vám poisťovňa nemusí kompenzovať škodu poistnej udalosti

Všetky škody, ktoré vzniknú pod vplyvom návykovej látky alebo alkoholu sú prirodzene a striktne z poistenia vylúčené. Ďalšie vylúčenie z náhrady škody je v prípade, ak vediete vozidlo na letných pneumatikách v zimnom období a v dôsledku toho dôjde k dopravnej nehode. Ak nemáte platnú technickú kontrolu, vozidlo nie je v požadovanom technickom stave a podobne.

 

poistenie pzp 5

 

Havarijné poistenie je možné uzatvoriť aj online
Rovnako ako povinné zmluvné poistenie, aj havarijné poistenie je možné uzatvoriť aj prostredníctvom online komunikácie na webe. Poisťovňa zašle klientovi po vzájomnej dohode zmluvu prostredníctvom mailu a jej zaplatením je poistka platná, nie je nevyhnutné zmluvu podpisovať.