Prasklá trubka, tepelná ztráta, nefunkční topení, prasklý kotel, špatný tlak vody, zarostlé potrubí, prasklá kanalizace, protékající bazén, netěsný plynovod? Kompletní řešení pro instalatéry a topenáře. Kapalný těsnící systém pro všechny druhy potrubních systémů a rozvodů. Kapaliny BCG pro čištění topení, rozvodů vody, výměníků a solárních systémů. Ochranné inhibitory a nemrznoucí směsi pro uzavřené systémy topení a chlazení.

uguj

 

Potřebujete opravit poškozené potrubí, aniž byste ho museli měnit?

Řešením jsou BCG systémy na bázi rozpuštěných minerálních krystalů. BCG je velmi jednoduchý systém, je to tím že BCG se jednoduše naplní pumpou například do oběhu vody topného systému a ve velmi krátké době samočinně (zevnitř směrem ven) vytváří prokřemeněním trvalé utěsnění poškozeného místa. Oprava probíhá bez nutnosti bourání a demontáže topného systému či jeho části. Velkou výhodou je i to, že nemusíme topný systém vypínat, což je obzvláště důležité v průběhu topné sezóny.

 

image.png

 

Technologie BCG funguje již od roku 1979 a má široké pole působnosti. Dokáží trvale utěsnit poškozené místo bez nutnosti bourání, bez omezení provozu. Je atestován na zdravotní nezávadnost pro použití v rozvodech pitné a teplé užitkové vody. Zatěsňuje prasklé kotle, všechny druhy potrubí a instalací, řeší úniky do 4000 l/den, s teplotní odolností 1200 °C. Za 39 let úspěšně provedeno více než 3,5 mil. aplikací v ČR, SR a po celé Evropě.

54517990 2326517624249482 3139568553041068032 n 

BCG technologie se dají využít k čištění všech potrubí (topení, voda) bez rozdílu materiálu a usazenin (např. usazeniny vápenné a kalové), preventivní ochraně topného systému (inhibitory koroze), zatěsňování topných systémů, zatěsňování rozvodů pitné a užitkové vody, zatěsňování nádrží a bazénů, pro čištění a zatěsnění solárních systémů, či jiné. Systém dovede řešit úniky do 4000 l/den, s teplotní odolností 1200°C a doživotní garancí zatěsnění.

 

Součástí systému jsou i prvky zatěsňovací, čistící a ochranné produkty. K tomu lze ještě přičíst příslušenství (např. pumpy).


Princip zatěsňování metodou BCG
Před aplikací prostředku BCG do topného systému se musí provést přípravné práce. Ty spočívají ve vymontování všech filtrů a sítek, odmontování termostatických hlavic z radiátorů, otevření všech armatur na plný průtok a vypláchnutí nečistot, které se v systému vytvořily vlivem galvanického článku, chemickou reakcí mezi otopnou vodou a materiálem topení, případně již byly v systému z dřívější doby. Pokud se tyto práce neprovedou, může docházet k problémům s oběhovým čerpadlem, které je choulostivé na mechanické nečistoty. Při jakémkoli zásahu do topení dochází k rozvíření nečistot a ty mohou být příčinou různých problémů.

 

vjh


Aplikace prostředku do topného systému se poté provádí buď přes vypouštěcí kohout topení nebo radiátoru pomocí tlakové nádoby, do které se spočítané množství kapaliny nalije a tlakem vzduchu se přetlačí do systému. Pokud dojde při manipulaci s prostředky BCG k potřísnění nebo polití předmětů (umyvadla, dlaždice, zrcadla apod.), je nutné je okamžitě umýt čistou vodou!

Po napuštění prostředku se doplní do systému voda, topení se odvzdušní a uvede do provozu. Topný systém se nastaví na plný výkon a v tomto režimu by měl být provozován 24 hodin. Po uplynutí této doby se systém uvede do normálního provozu a prostředek se nechává v systému ještě cca 14 dní, aby byla jistota, že se vytvořil „strup“ na vnější straně trubky a tím bylo dokončeno zatěsňování. Může se stát, že při vypouštění kapaliny ze systému dojde vlivem podtlaku k uvolnění celulózové „zátky“ a celý postup se musí tak opakovat. Po 2–3 týdnech se systém vypustí, propláchne čistou vodou a uvede se do normálního provozu.

 

Utěsnění, čištění a ochrana

Těsnící kapalina BCG dokáže utěsnit bez složitého hledání místa úniku vody či plynu, bez bourání a následných rekonstrukcí. BCG inhibitor chrání proti korozi uzavřené systémy, BCG systémové kapaliny čistí od kalových a vápenatých usazenin rozvody topení i vodovody a tepelné výměníky. Kapaliny BCG jsou vyráběny i pro čištění a zatěsnění solárních systémů.

 

1236594 1376883752546212 1637569846 n

 

Únik plynu
Zatěsňování rozvodů plynu ze šroubovaných rozvodů jednoduše, bez bourání a následné rekonstrukce – pouhým naplněním kapalinou BCG GAS 2000. Jediná certifikovaná kapalina pro plynovody. Záruka na těsnost rozvodů plynu je 25 let.


Společnost BCG Technik s.r.o. též provádí odborná školený v oboru chemické otázky pro potrubní systémy a soláry.

 

 

Text upravila: Lenka Drgoncová

Foto: BCG

Viac na:  www.bcgcz.cz