Zvuk poháňa aj uspokojuje. Dosiahnite teda to, aby boli hostia s pobytom čo najviac spokojní. Potrebujete len originálnu a na mieru vytvorenú hudbu. A tiež niekoho, kto sa vyzná. Dídžeja. Nevymysleli sme si to. Dídžej je dnes bytostnou súčasťou hotelového marketingu. Ako však k tomu mohlo dôjsť? Pristavme sa na chvíľu pri trendoch, ktoré vplývali na zvukový marketing hotela v priebehu posledných dvadsiatich rokov.

 

zvuk 3

 

Odmysliac si prítomnosť stálych pianistov či spevákov v hoteloch, za samostatnú kapitolu moderného zvukového marketingu by sa dal označiť začiatok milénia. Masový záujem o internet spôsobil, že hotelieri chceli byť dostupní aj prostredníctvom oficiálnych webových stránok. A aby toto prostredie zútulnili, webdizajnéri im v tom období navrhovali umiestniť na stránky podmazovú hudbu. Spočiatku príjemný prvok začínal byť po osvojení si internetového prostredia rušivým momentom, ktorý návštevníkov odrádzal od toho, aby na stránke strávili viac času.

Tichý režim

Ani zákerné ukrývanie ovládacích prvkov tomu veľmi nepomohlo. Pritom sa zdalo, že práve internetová stránka je najvhodnejším prostredím na uplatnenie svojho vlastného zvukového loga. Webdizajnér Stefan Mischook už v roku 2004 vyjadril odmietavý postoj voči hudbe na stránke. „Ak už chcete mať na stránke hudbu, najlepšie je, ak si návštevník môže sám zvoliť, či si ju prehrá, alebo nie,“ uviedol v príspevku s názvom Áno a nie pre hudbu na stránke. Hudobný podmaz na stránke si však nevyhnutne vyžadoval prídavný systémový modul. Akoby to nestačilo, hotelieri nezostali len pri zvuku a začali experimentovať aj s videom. To všetko zapríčinilo, že stránky sa načítavali čoraz pomalšie a luxusné zariadenia namiesto veľkej parády predviedli len nefunkčné stránky s pomalou odozvou. O desať rokov sa podmazová hudba zo stránok takmer vytratila. Zvukové logá si napriek tomu našli nové umiestnenie. Menej rušivé a zároveň viac účinné. V telefóne.

 

zvuk 1

 

Hluchá linka

Priemerná čakacia doba volajúceho záujemcu o rezerváciu pobytu bola podľa prieskumov Evolvedsound ešte donedávna štyridsať sekúnd. Ako vyplynulo zo zistení, počas tejto doby sa vytvára u volajúceho určitá reakcia, ktorá môže viesť buď k tomu, že si vytvorí nesprávnu mienku o hoteli, alebo záujem o rezerváciu úplne stratí. A práve počas tých niekoľkých sekúnd, keď zákazník vyčkáva na spojenie, možno efektívne predstaviť zvukové logo hotela. Mark Williamson, výkonný riaditeľ istej audiobrandingovej agentúry, uvádza, že čakacia doba sa do roka 2017 skrátila len na 28 sekúnd. V praxi to znamená, že na to, aby ste ako hotel nestratili záujemcu, potrebujete efektívne využiť menej ako minútu. „Väčšina investícií v rámci hotelového marketingu smeruje do vizuálnych prvkov, zvuk však zostáva nebezpečne podceňovaný,“ zdôrazňuje Williamson. Podľa neho je kombinácia na mieru vytvorenej zvukovej identity a vhodne zvolených informácií najlepšou cestou k tomu, ako nielen znížiť mieru okamžitých odchodov, ale zároveň prispieť k posilneniu dobrého mena hotela. Zvukovú identitu hotela možno ďalej uplatniť v priestoroch loby, výťahu či hotelového telefónu. Do audio identitity hotela je vhodné investovať buď na začiatku, alebo pri rozsiahlejších zmenách v spoločnosti.

Soundtrack domova

Práve k tomu došlo v roku 2015 v skupine Accor Group, ktorá sa pri osvojení nového obchodného názvu Accor Hotels rozhodla spustiť kampaň spolu s novou, na mieru vytvorenou zvukovou identitou. Zvukové logo s dĺžkou deväť sekúnd a zvučka s dĺžkou 51 sekúnd pritom vyjadrujú úprimné uvítanie hostí. Zvukoví majstri z francúzskeho štúdia Sixiéme Son zvolili pri tvorbe novej identity melódiu inšpirovanú hudobným žánrom world, v ktorom je prítomný ženský vokál. Accor Hotels však nezostal len pri zvukovom logu. Podobne, ako mnohé iné, aj jeho manažment nasleduje trend korporátnych playlistov, ktoré zostavili špecialisti z hudobnej branže. Pri hľadaní vlastného „soundu“ sa manažment hotelovej skupiny spojil s agentúrou Musicstyling, ktorá vo svojom portfóliu uvádza takmer každú významnú hotelovú sieť.

 

zvuk 2

 

Agentúra vznikla pred viac ako desiatimi rokmi a jej zdravé jadro pozostáva predovšetkým z dídžejov. „Vždy ma fascinovalo, ako môžu zvuky ladiť, alebo sa vzájomne rušiť a ako ich kombinácia môže ovplyvňovať komunikáciu,“ popisuje svoje zanietenie Gregory Tait, spoluzakladateľ agentúry, ktorá sa môže pýšiť tým, že medzi jej spokojnými klientmi je aj sieť W Hotels. Manažment tejto hotelovej siete však v audio brandingu našiel skvelú príležitosť a namiesto toho, aby vnímal spoluprácu s Musicstylingom ako jednorazovú záležitosť, investoval do rozvoja vlastných marketingových aktivít natoľko, že v roku 2015 vytvoril oficiálnu pozíciu hudobného kurátora. V tejto funkcii pôsobí dodnes tá istá osoba.

Pripravil: Ján Krajč