Takmer iste ste to to už zažili. Kúpili ste si produkt, z ktorého ste na začiatku mali radosť, komplikácie spojené s jeho užívaním Vám ale skôr či neskôr túto radosť pokazili. Podobné je to pri tepelných čerpadlách, výber samotného tepelného čerpadla je síce dôležitý, nie však jediný krok, ktorý treba urobiť pri porovnávaní ponúk.

 

tepelne kotle

 

Nejde o to tepelné čerpadlo kúpiť, ale tiež ho sprevádzkovať

Kvalita inštalácie, či už ide o samotnú prácu či použité materiály, má zásadný vplyv na výkon, životnosť a bezproblémový chod tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá typu vzduch/vzduch alebo vzduch/voda zvádzajú k tomu, vykonať inštaláciu svojpomocne alebo za pomoci "univerzálneho" remeselníka, aj tu je však žiaduce prenechať prácu špecialistovi. Pri tepelných čerpadlách typu voda/voda či zem/voda je potom inštalácia zo strany skúseného remeselníka samozrejmosťou.

Vyššie uvedené riadky nás teda privádzajú k tomu, že okrem parametrov samotného tepelného čerpadla, pri porovnávaní ponúk predajcov by sme mali brať do úvahy aj prístup k inštalácii, ten môže byť nasledujúci:

  • Predajca nedisponuje vlastným tímom remeselníkov, ale je schopný inštaláciu riešiť subdodávkou ku stavebnej firme.
  • Predajca nedisponuje vlastným tímom remeselníkov a zároveň nie je schopný či ochotný odporučiť vhodných remeselníkov.
  • Predajca disponuje vlastným tímom remeselníkov, ktorí majú špecializáciu na inštalácie tepelných čerpadiel.

Nielen kvalita práce, ale aj materiál je dôležitý

Zároveň, nie je samozrejmosťou, že súčasťou dodávky tepelného čerpadla sú izolácie a spojovacie materiály potrebné na inštaláciu. Aj na toto sa predajcu pýtajte, aby ste neboli nemilo prekvapení zvýšenými investíciami do obstarania čerpadla z dôvodu nutnosti dokúpenia týchto komponentov.
Ani tu pritom nie je dobré riskovať, nekvalitné materiály so sebou nesú riziko zvýšených tepelných strát či vibrácií.

Pri porovnávaní ponúk je vhodné preferovať tých predajcov, ktorí dodávajú spojovací materiál či izolácie v rámci dodávok tepelného čerpadla, disponujú vlastným tímom technikov inštalatérov tepelných čerpadiel.

Skúsený remeselník je schopný napríklad:

  • Poradiť s vhodným umiestnením tepelného čerpadla s ohľadom na dispozície nehnuteľnosti či pozemku okolo nehnuteľnosti.
  • Poradiť si sa sťaženými podmienkami typu: stiesnený priestor, veľký dostup vonkajšej jednotky tepelného čerpadla od vnútornej jednotky a pod.
  • Poradiť vo veci vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých typov tepelných čerpadiel.

Čo až sa tepelné čerpadlo pokazí?

Nie je samozrejmosťou, že tím servisných technikov predajcu či dovozcu reaguje za niekoľko málo hodín. Rovnako nie je zaručené, že technik je schopný si rýchlo zohnať potrebný náhradný diel. Porucha počas vykurovacej sezóny tak dokáže majiteľom nehnuteľnosti poriadne "zakúriť".
Aby ste sa týmto nepríjemnostiam vyhli, je dobré si zistiť:

  • Aká je reakčná lehota technikov predajcu či dovozcu v prípade poruchy.
  • Ak a na ako dlho je poskytovaná záruka dostupnosti náhradných dielov tepelného čerpadla.
  • Kto a ako často vykonáva servisnú prehliadku tepelného čerpadla.

Ak nie je predajca schopný uspokojivo zodpovedať vyššie uvedené body, t. j. otázky inštalácie, dodávok spojovacích materiálov a izolácie, riešenie prípadných opráv či servisných prehliadok, mali by ste zbystriť a zvážiť, či od takého predajcu tepelné čerpadlo kupovať.

Zdroj obrázku: Alexxxey / Shutterstock.com