V súčasnosti z každej strany počúvame o ekológii, zlých plastoch a zákazoch ich používania. Tak ako vyznieva zjednodušene predchádzajúca veta, tak zjednodušené a skratkovité sú aj informácie, ktoré sa dostávajú na verejnosť. Byť ekologický pri výrobe a balení potravín znamená poznať celý výrobný proces až po efektívne nakladanie s odpadmi.

 

obal pohariky

 

Byť ekologický znamená skrátiť cestu potravín od pestovateľa - výrobcu k zákazníkovi. Preto na našej stránke www.obalr.sk nájdete široký výber vreciek na balenie potravín z rôznych materiálov, ktoré zabezpečia trvanlivosť aj bez použitia zložitej technológie a nebezpečných E-čiek. Naše vrecká pomôžu pestovateľovi stať sa výrobcom potravín.

 

obal vrecka 2

 

Byť ekologický znamená používať recyklovateľné materiály a triediť odpad z obalov. Papier je dobre recyklovateľný a jeho recyklácia je možná, aj keď je mierne znečistený a obsahuje prímesi plastov, takže napríklad použité papierové poháriky  od kávy môžete odhodiť do papierového odpadu. Ak chcete mať na poháriku vlastnú reklamu, stačí si objednať desať tisíc kusov pohárikov. Máme poháriky aj z kompostovateľného materiálu PAP+PLA, v ponuke sú aj poháriky s vlastnou reklamou, stačí objednať si 30 000 ks. Kompostovateľné obaly sú dnes módne, ale ak kompostovateľný obal nakoniec skončí v netriedenom komunálnom odpade, tak je to ekonomický aj ekologický nezmysel. Nie je dôvod na to, aby sme prestali používať poháre z veľmi dobre recyklovateľného PET materiálu a nahradili ich pohármi z PLA bioplastu, ktorý sa musí kompostovať v kompostárňach pri teplote minimálne 60°C.

 

obal pohariky 2

 

Ekologickými a napriek tomu na Slovensku málo používanými obalmi sú tácky a misky na zapekanie z hliníka – alumínia. Tácky sú ideálne na servírovanie, v miskách môžete zapekať jedlo a zároveň jedlo aj prepravovať donáškovou službou, môžete nimi nahradiť aj menu boxy z EPS. Jedlo v hliníkových obaloch môžete zohrievať v teplovzdušnej aj mikrovlnnej rúre a prázdne obaly nakoniec vytriediť medzi kovové obaly, veď hliník je recyklovateľný donekonečna a na recykláciu je potrebné len 5% energie v porovnaní s výrobou hliníka z bauxitu.

 

obal hlinik 2

 

Každý, kto chce ekologicky baliť potraviny, musí mať čo najviac informácii o materiáloch a ich vlastnostiach, vhodnosti na balenie konkrétnej potraviny a v neposlednom rade o spôsobe triedenia a recyklovania použitého obalu. Nech zvíťazí zdravý sedliacky rozum.

Viac informácií: www.obalr.sk