Food & Beverage

 Pri servírovaní nápojov má každý bod svoj význam. Okrem správne zvoleného nápoja k jedlu sa pred jedlom podáva aperitív na stimuláciu chuťových buniek. Po jedle zasa digestív, ktorý napomôže tráveniu a je bodkou za stolovaním.

Hoci sa na vinárskej mape sveta Nový Zéland objavil pomerne nedávno, už pred tridsiatimi rokmi dokázal zmeniť poučky o tom, ako vonia a chutí Sauvignon blanc a vytvoril tak novú klasiku.

Cielené pestovanie viniča hroznorodého za účelom výroby a následného predaja vína priniesli na územie dnešného Španielska pravdepodobne Féničania okolo roku 2000 p.n.l., v šírení vínnej kultúry pokračovali starovekí Gréci (8. st.p .n. l.), neskôr Rimania (Rímska provincia Hispánia – 1.- 6. st. n. l.).

Somelier je slovo, s ktorým sa v modernej gastronómii stretávame často. Odkiaľ tento pojem pochádza?