V minulosti ju podávali pri každej významnej príležitosti a pravidelne ju pila aj Mária Terézia. Exkluzívna Tatranská minerálka sa vrátila na trh a opäť je symbolom slovenského pohostinstva. Jej výnimočnosť spočíva predovšetkým v absolútnej čistote. Neobsahuje žiadne ani len mikrobiologické znečistenie. Má vyvážený a zároveň ideálny nízky obsah rozpustných minerálov, čo ju predurčuje k celodennému a aj každodennému pravidelnému pitiu. O Tatranskej minerálke viac v rozhovore s Boleslavom Hyclákom so spoločnosti TANAWA, ktorá Tatranskú minerálku plní do fliaš.

 

DSC 2413

 

Ako sa podpisuje na kvalite Tatranskej minerálky to, že pramení pod Tatrami vo viac ako tisícmetrovej nadmorskej výške?

- Na kvalite Tatranskej minerálky sa podpisuje viacero faktorov. Je to okrem nadmorskej výšky aj 5. stupeň ochrany prírody. To znamená, že územie, kde sa voda pripravuje na svoju cestu, nie je zasiahnuté žiadnou ľudskou činnosťou, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť kvalitu vody. Vysoké Tatry sú vystavané prírodou zo žuly, ktorá sa dostala nad zemský povrch pri pohybe tektonických dosiek a preto táto voda neobsahuje minerálne latky, ktoré by pri pravidelnej konzumácii mohli človeku nejako uškodiť. Tektonický zlom, ktorý prechádza úpätím Vysokých Tatier, umožňuje čistému prírodnému kysličníku uhličitému (CO 2) vytvárať v spolupráci s podzemným nerastným bohatstvom unikátnu Tatranskú minerálku.

O Tatranskej minerálke tvrdíte, že je skvost medzi už aj tak ojedinelými slovenskými minerálnymi vodami. V čom má navrch?

- Pomôžem si citáciou z článku „Starý Smokovec 210 ročný“ od historika Jána Gašpara: Uprostred ihličnatého pralesa, na južných úbočiach Slavkovského štítu, vyvieral výdatný a chutný prameň, ktorý poznali a jeho okolie navštevovali už pred viac než dva a pol tisíc rokmi keltskí ťažbári, keď v týchto končinách spracovávali vyťaženú železnú rudu. V obrazotvornosti dávnych hutníkov sa pri prameňoch zjavoval ,,huschwai“, všemocný pohanský bôžik vôd a rudných ložísk, ktorý v podobe čierneho vodného vtáka mohol zmariť, alebo podporiť úsilie baníkov. Ku kyslému prameňu mu preto prinášali svoje obete a ďakovali za dary zeme. Aj my s pokorou ďakujeme prírode, že môžeme byť súčasťou cesty Tatranskej minerálky. Ostatné nechajme na ctených zákazníkov.

 

juhvýchod


Malá výdatnosť prameňa robí z tejto minerálnej vody vzácnu a prémiovú vodu, ktorá nie je bežne dostupná v obchodných sieťach. Prečo ste ju exkluzívne umiestnili do hotelov a reštaurácií?

- Nejde len o pomerne malú výdatnosť. Plniareň Tatranskej minerálky je postavená len pár metrov pod prameňom, tesne pod najvyšším stupňom ochrany prírody, kde musíme a chceme brať maximálny ohľad na životné prostredie a zároveň rešpektovať prírodu a jej vrtochy. Zameranie na segment HORECA nám vnútila sama Tatranská minerálka svojou čistotou, chuťou, kvalitou a príbehom...

V akých fľašiach ju predávate?

- Tatranská minerálka je plnená výhradne do vysoko kvalitných sklenených fliaš vyrobených na Slovensku, ktoré sú 100-percentne recyklovateľné. Používame fľaše s objemom 0,33l a 0,7l.

 

XXX DSC 0165Máte kapacity, aby sa voda rozšírila aj do ďalších hotelov?

- Máme dostatočné kapacity, aby sme sa dostali na stoly k zákazníkom hotelov a reštaurácií, ktoré si dajú záležať na kvalitnej gastronómii. Tatranskú minerálku distribuujeme k HORECA zákazníkom buď priamo, alebo prostredníctvom siete predajní Metro.

Na minerálke si pochutnávajú aj politické špičky zo zahraničia, pretože ju naše štátne orgány núkajú ako reprezentatívny nápoj pri rôznych podujatiach a konferenciách...

- Priznám sa, že aj nás to prekvapilo. Zdá sa, že Tatranská minerálka svojim pôvodom, príbehom, chuťou a kvalitou sa stáva dôstojným osviežujúcim symbolom nášho úžasného Slovenska.


Perličkou je, že spolupracujete s viacerými úspešnými športovcami. Vraj ju pije aj Petra Vlhová. Prečo?

- Jednoduché. Úspešní športovci pri stravovaní nerobia kompromisy a vyhľadávajú to najlepšie a najkvalitnejšie. Kto ochutná Tatranskú minerálku, tak to pochopí. O to viac vrcholový športovec, pre ktorého je kvalitná a prírodná voda mimoriadne dôležitá.

 

X DSC 2416

 

 TATRANSKÁ MINERÁLKA v ČÍSLACH

nadmorská výška prameňa: 1 030 m. n. m.
celková mineralizácia: 95 mg/l
prírodný voľný CO2: 1 394 mg/l
výdatnosť zdroja: 700 l/hod.

 

IMG 1380

 

Text: BK
Foto: Tatranská minerálka
Viac na: www.tatranska.sk