Okrem poskytovania informácií aktívne sprostredkováva ich predaj, čím zabezpečuje ekonomický prínos z turistického ruchu pre slovenskú ekonomiku.

Na uvedených webových stránkach sa čitatelia dozvedia aj mnoho informácií z oblasti architektúry, kultúry a športu, vidieckeho turizmu, folklóru a taktiež turistické a prírodné zaujímavosti.

Ťažiskovým produktom cestovnej agentúry HEPEX je vydávanie publikácie Hotel Guide. Plnofarebná kniha vychádza už 27 rokov v troch jazykových mutáciách (slovensky, nemecky a anglicky).

 

hotel guide obalka

 

Je rozčlenená na tri kapitoly. V prvej nazvanej Hotel Guide sa prezentujú ubytovacie zariadenia hotelového typu - hotely, penzióny, motely, botely, ubytovania na súkromí, kempingy, rekreačné a agroturistické zariadenia a reštauračné prevádzky. V druhej kapitole - Congress Guide je ponúknutý prehľad kongresovej turistiky, možnosti organizovania teambuildingových akcií a školení. Záverečná časť knihy uvádza prehľad a poskytované služby kúpeľných zariadení.

Na tlačenú publikáciu Hotel Guide plynule nadväzuje a rozširuje ju internetový portál www.travelguide.sk. Okrem troch základných jazykových mutácií uvádza svoje texty aj v poľštine, maďarčine a češtine. Nájdete tu viac ako 3600 ubytovacích, gastronomických, kongresových a kúpeľných zariadení. Súčasťou internetovej aplikácie je rezervačný systém, ktorý umožňuje klientovi vybrať si preferované zariadenie, objednať si v ňom pobyt a okamžite ho zaplatiť.

 

hotel guide kolektiv

 

Travel guide je unikátny portál, ktorý ponúka súhrnný komplex možností ubytovacích, stravovacích, kongresových a kúpeľných kapacít spolu s informáciami o možnostiach trávenia voľného času a turistickými zaujímavosťami v predmetnej lokalite.

Text a foto: HEPEX, Petra Adamcová