Neviete ako postupovať a či máte nárok na rekreačný poukaz?
Ak ste zamestnaný vo firme viac ako dva roky a firma má viac ako 49 zamestnancov, máte nárok na poukaz. Treba avšak splniť podmienky na jeho uplatnenie. Je dôležité, aby ste prenocovali najmenej 2 noci. Pobyt môžete využiť aj s rodinnými príslušníkmi, alebo pre vaše dieťa na predplatenie detského tábora. To sa vzťahuje na deti na základnej škole a deti v prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia. Počas kalendárneho roka môžete využiť aj viac pobytov v dĺžke najmenej 2 nocí.

 

snowy peaks 1784279 340


Na čo treba myslieť dopredu
Treba dopredu oznámiť ubytovaciemu zariadeniu, teda hotelu či penziónu, že plánujete využiť rekreačný poukaz. Po skončení pobytu si na recepcii treba vypýtať potvrdenie o pobyte. Doklad musí obsahovať vaše meno, termín pobyt a cenu. Príspevok na rekreáciu umožňuje využitie aj doplnkových služieb, ktoré ubytovacie zariadenie poskytuje. To je napríklad wellness, spa, či iné. Ak za vás výdavky na rekreáciu zaplatí iná osoba, nebude možné vám preplatiť výdavky na rekreáciu. Sumu uhradenú za rekreáciu musíte zaplatiť z vášho účtu, prípadne z účtu manželky/manžela, ak ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 

slovakia 2313845 340


Koľko môžete mať preplatené
Zamestnávateľ je povinný preplatiť poukaz v najbližšej výplate 55% zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt. Jedná sa o sumu do výšky 275 euro. V tejto výške dostanete príspevok, ak ste zamestnaný na plný pracovný úväzok. Ak máte dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok, suma príspevku sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 shoes 1110289 340

 

Daňová povinnosť
Príspevky na rekreáciu budú oslobodené od dane z príjmov a odvodového zaťaženia. Ak vám na reakčný poukaz zamestnávateľ prispeje 275 €, vy dostanete 275 € a jeho to stojí 275 €. Doplatíte si 225 € a máte rekreačný poukaz v sume 500 €, ktorý je zbavený všetkých odvodov a daní. 

 

Text: LD


Využite možnosť a užite si dovolenku na Slovensku.